Arcticae horulae
Slovar nemških izposojenk v slovenskem jeziku
Digitalna izdaja
Zbrala in uredila Alenka Pirman
Jezikovno pregledala Inge Pangos
Pretvorba v digitalni zapis TEI in korekture Tomaž Erjavec
Tiskano publikacijo izdal Inštitut za domače raziskave
Podprl Sorosov center za sodobne umetnosti - Ljubljana
Ljubljana : 1997
Digitalno publikacijo izdal CLARIN.SI 2020

Kazalo

Zbrala in uredila Alenka Pirman, Jezikovno pregledala Inge Pangos in Pretvorba v digitalni zapis TEI in korekture Tomaž Erjavec. Datum: 2020
Avtorske pravice za to izdajo ureja licenca Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).