Arcticae horulae

Gesla

Gor: Arcticae horulae Prejšnji: Seznam kratic v Slovarju nemških izposojenk

A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž

A

abdonkati (  ) odstraniti
       Fran

abdruk m (Abdruck m) odtis m /$abbr
       Fran, Janes

ablonkircange ž (  ) klešče za snemanje izolacije /$abbr
       Fran

abmarš m (Abmarsch m) odhod m /$abbr
       Fran, slWaC

abonent m (Abonnent m) naročnik m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

abonirati (abonnieren) naročiti
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

abrihtmašina ž (Abrichtmaschine ž) električni skobeljnik m /$abbr
       Fran

abstinenca ž (Abstinenz ž) odpoved čemu, zdržnost ž: zakonska abstinenca; abstinenca od alkoholnih pijač
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

abstinent m (Abstinente m) zdržnež m: strog abstinent
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

abstinirati se (abstinieren) ne udeležiti se, ne sodelovati, zdržati se: ob glasovanju so prebivalci množično abstinirali; abstinirati se od alkohola
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

abšlajmati (abschlämmen) čistiti, trebiti; oprati čreva po zakolu /$abbr
       Fran

abšlesati (abschleißen) oguliti, obnositi
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

abtrajbati (abtreiben) umešati
       Fran

adjunkt m (Adjunkt m) nekdaj pisarniški uslužbenec po končani pripravniški dobi in opravljenem strokovnem izpitu: gozdarski, sodni adjunkt m
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

adresa ž (Adresse ž) naslov m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

adresirati (adressieren) nasloviti
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

advokat m (Advokat m) odvetnik m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

advokatura ž (Advokatur ž) odvetništvo s
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

afekt m (Affekt m) zelo močno, kratkotrajno čustvo; čustvena razvnetost; strast ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

afna ž (Affe m) opica ž /$abbr: afne skačejo po drevesih; človek z nenaravno, izumetničeno zunanjostjo ali vedenjem, zlasti ženska: to je šele afna
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

afnarija ž (Afferei ž) izumetničenost, nenaravnost ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

afnati se (äffen) nenaravno, izumetničeno se nositi ali vesti: očital ji je, da je afna
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

ahtati (achten) paziti
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

ahteljc m (Achtel s) osminka ž
       Fran

ajbiš m (Eibisch m) navadni slez m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

ajeršpajz m (Eierspeise ž) jajčna jed s /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

ajfer m (Eifer m) vnema ž
       Fran, GigaFida, Janes, KAS

ajferzihtik (eifersüchtig)
       Fran, GigaFida, Janes

ajfrar m (Eiferer m) ljubosumnež m; fanatik m
       Fran, KAS

ajfrati (eifern) ljubosumen biti
       Fran, slWaC, KAS

ajmer m (Eimer m) vedro s
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

ajmoht m (Eingemachte n) obara ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

ajnc m (Eins ž) hazardna igra s kartami za vsoto enaindvajset
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

ajnfah (einfach) preprost
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

ajnhenk (einhängen) z roko pod roko: šla sta ajnhenk po parku
       Fran

ajnkerati (einkehren) zaviti kam
       Fran

ajnlaser m (Einlaßventil s) zaganjač m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

ajnpasati (einpassen) prilagoditi
       Fran

ajnpren m (Einbrenne ž) prežganje s /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

ajnrikati (einrücken) iti k vojakom /$abbr
       Fran, Janes

ajnšpanig m (einspännig) enovprega ž
       Fran

ajnšpric m (Einspritzung ž) vbrizg m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

ajzen m (Eisen s) železo s
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

ajzenpon m (Eisenbahn ž) železnica ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

ajzenponar m (Eisenbahner m) železničar m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

aksa ž (Achse ž) os ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

akumulator m (Akkumulator m) priprava za shranjevanje električne energije /$abbr; zaloga energije /$abbr: počival je, ker si je spraznil akumulator
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

amortizer m (Amortisator m) blažilec m (priprava za blažitev sunkov nihanja) /$abbr: avtu se je zlomil levi amortizer
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

ampula ž (Ampulle ž) nepredušno zaprta steklenička, navadno z zdravilom za vbrizganje /$abbr: odbila je vrh ampule
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

amuzirati (amüsieren) zabavati: jako sem se amuziral, ko sem bral slovenske časnike ()
       Fran

andaht ž (Andacht ž) skrb ž: tole mi naredi z andahtjo; pobožnost ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

anhengcr m (Anhänger m) priklopnik m
       Fran

anorak m (Anorak m) vetrovka ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

anštrajher m (Anstreicher m) pleskar m
       Fran

antlja ž (Hantilla ž) brisača ž
       Fran, slWaC

apetit m (Appetit m) želja, potreba po jedi, tek m: izgubiti apetit; močna želja, pohlep po čem: apetit neokolonialistov
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

apetiten (appetitlich) privlačen, mikaven: apetitna ženska
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

apetitlih (appetitlich) okusen, ki zbuja tek; privlačen, mikaven
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

aplavdirati (applaudieren) ploskati: občinstvo je navdušeno aplavdiralo
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

apoteka ž (Apotheke ž) /lekarna ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

apretura ž (Appretur ž) tehnični postopek, s katerim dajejo tkaninam, usnju, papirju itd. lepši videz, oplemenitenje s, požlahtnenje s
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

arcnija ž (Arznei ž) zdravilo s /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

arenk m (Hering m) slanik m /$abbr
       Fran

arest m (Arrest m) zapor m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

armatura ž (Armatur ž) zunanji deli vodovodnih, plinskih, parnih, ogrevalnih naprav: zamenjati armaturo v kopalnici; v gradbene materiale vstavljeni vložki, ki povečujejo nosilnost: ojačiti z armaturo
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

artikel m (Artikel m) proizvodni in trgovski predmet: umetnost ni trgovski artikel
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

as m (As s) igralna karta z enim znakom na sredi, navadno z najvišjo vrednostjo: dvignil je karte, imel je tri ase; kdor se posebno odlikuje v čem, zlasti v športu: ti si pa as
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

astra ž (Aster ž) astra ž, vrtna rastlina z raznobarvnimi cveti /$abbr: vrt je bil poln rdečih in belih aster
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

ašenpehar m (Aschenbecher m) pepelnik m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

aufbiks (  ) poziv na pretep, “klic divjine” /$abbr: aufbiks, pridi, če imaš korajžo!
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

aufcug m (Aufzug m) dvigalo s
       Fran, GigaFida, KAS

auftakt m (Auftakt m) uvod m, začetek m: za auftakt vam bom povedala kratko prigodo; uvodni takt m /$abbr; uvod m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

ausglajzar m (  ) iztirjenec m /$abbr
       Fran

ausglajzati (aus dem Geleise springen) iztiriti /$abbr
       Fran, slWaC, Janes

auslezvati (auslösen) ločiti meso od kosti /$abbr
       Fran, slWaC, Janes

auslog m (Auslage ž) izložba ž
       Fran, slWaC, KAS

auspuf m (Auspuff m) izpuh m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

avba ž (Haube ž) avba ž (žensko pokrivalo gorenjske narodne noše z okroglim oglavjem in bogato vezenino nad čelom) /$abbr: na glavi je imela visoko avbo
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

avrikelj m (Aurikel ž) prijetno dišeča, trobentici podobna gorska rastlina z rumenimi cveti /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

B

bager m (Bagger m) stroj za izkopavanje in nakladanje zemeljskega materiala m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

bagerl m (Wagerl s) voziček m
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

bajer m (Weiher m) ribnik m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

bajsenk m (  ) vaba za sulca, navadno klen /$abbr
       Fran

bala ž (Balle ž) nevestina oprema, del dote: dobiti kaj za balo
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

baldrijan m (Baldrian m) zdravilna rastlina, ki raste na vlažnih tleh /$abbr: baldrijanove kapljice
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

bana ž (Wanne ž) kad ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

banda ž (Bande ž) tolpa ž; godba ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

bandati (  ) ponočevati; potikati se okrog
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

bandit m (Bandit m) oborožen tat, razbojnik m; kot psovka nasprotnikov narodnoosvobodilnega boja: za Nemce smo bili le še banditi, zato tudi našim ranjencem niso prizanašali
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

bandžaga ž (Bandsäge ž) krožna žaga ž /$abbr
       Fran

banger m (Pranger m) steber m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

baraka ž (Baracke ž) zasilna, navadno lesena stavba ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

bart (  ) več, večkrat: sem več barti k’tero pesem pel
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

bast m (Bast m) ličje s /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

baterija ž (Batterie ž) osnovna vojaška enota v topništvu /$abbr; zaporedno ali vzporedno vezani akumulatorski ali galvanski členi /$abbr; več naprav skupaj, ki tvorijo funkcionalno enoto: kuhinjska baterija; velika množina: na polici stoji cela baterija steklenic
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

bavh m (Bauch m) trebuh m
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

bavhpinta ž (Bauchbinde ž) trebušni pas m
       Fran, GigaFida

becirk m (Bezirk m) okraj m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

befel m (Befehl m) povelje s /$abbr: dal je befel
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

belajhtenga ž (Beleuchtung ž) razsvetljava ž
       Fran

bergštajger m (Bergsteiger m) okovan gorski čevelj m, gojzar m
       Fran, KAS

beštek m (Besteck s) pribor m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

beštelati (beštelen) naročiti
       Fran, Janes, KAS

bešlija ž (Bestie ž) zverina ž
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

beton m (Beton m) beton m (gradbeni material iz cementa, peska in vode) /$abbr; zgradbe iz tega materiala: kamor si pogledal, sam beton
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

betonirati (betonieren) betonirati /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

bigati (biegen) upogibati
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

bigecange ž mn (Biegezange ž) krivilne klešče ž mn
       Fran

biks m (Wichse ž) loščilo s
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

biksarica ž (Büchsflinte ž) vrsta lovske puške /$abbr
       Fran

biksati (wichsen) loščiti; delati narobe: ne ga biksat
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

bikslajmant m (Wichsleinwand ž) povoščeno platno s
       Fran

bildštrih m (Bildstrich m) vrsta motnje pri sprejemanju TV signala
       Fran

bindunge ž mn (Bindung ž) vezi pri smučeh ž mn /$abbr
       Fran, slWaC

binkošti (Pfinkustin) petdeseti dan po veliki noči /$abbr: o binkoštih gre rž v klasje
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

birma ž (Firmelung ž) drugi od sedmih zakramentov katoliške cerkve /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

birmati (firmen) podeliti zakrament birme /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

birt m (Wirt m) gostilničar m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

birtšaft m (Wirtschaft ž) gospodarstvo s
       Fran, slWaC

biskvit m (Biscuit m) luknjičavo, rahlo pecivo iz jajc moke in sladkorja: 4 jajca, 3 žlice sladkorja, 4 žlice moke in žlička pecilnega praška, 4 žlice vode - 4 rumenjake, sladkor in vodo močno stepeš, da se zgosti. Narediš sneg (dodaš žličko sladkorja, da je trši), ga daš na kremo, na sneg preseješ moko in previdno zmešaš. Pekač obložiš s folijo, namažeš samo na dnu in vliješ maso. Pečeš 20 min. pri 200°C. ()
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

bistahor (wistahor) levo /$abbr
       Fran, slWaC, KAS

blajhati (bleichen) beliti
       Fran, slWaC

blajštift m (Bleistift m) svinčnik m
       Fran

blamaža ž (Blamage ž) sramota ž, osmešenje zaradi neuspeha; zelo neprijeten položaj: spravila ga je v blamažo
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

blamirati (blamieren) osramotiti, spraviti v neprijeten položaj
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

blankirke ž mn (  )
       Fran

blaziran (blasiert) čustveno otopel, izživet, naveličan; aristokrat m: pravi blazirani svetovljan
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

blef m (Bluff m) slepilo m, bahav videz brez vsebine: to je čisto navaden blef
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

blefer m (Bluffer m) kdor blefira: to ni umetnik, to je blefer
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

blefirati (bluffen) vplivati, učinkovati z bleščečim videzom: blefirati pri igri
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

blenda ž (Blende ž) zaslonka ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

blendati (blenden)
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

blic m (Blitz m) blisk m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

blickrig m (Blitzkrieg m) napad, bitka, ki se začne nenadno, presenetljivo /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

blindband m (Blindband m)
       Fran

blindirati (blindieren) zavarovati z jeklenim oklepom /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

blinkati (blinken) utripati z lučjo
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

blinker m (Blinker m) smerni kazalec m /$abbr; blestivka ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

blok m (Block m) veliko, večstanovanjsko poslopje; sešitek listkov, ki se dajo trgati; zveza držav ali strank s podobnimi interesi; velik kos kakega materiala; zapora na mejnem prehodu
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

blokada ž (Blockade ž) zapora ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

blokirati (blockieren) onemogočati; zapreti za prehod; računati: blokirala je sendvič
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

blond (blond) svetlolas
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

bluza ž (Bluse ž) žensko oblačilo za h krilu: najraje nosi krilo in bluzo
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

bodel m (Wade ž) meča s mn /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

bognar m (Bogner m) kolar m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

boja ž (Boje ž) zasidrana plavajoča priprava za označitev priveza: privezati ladjo na bojo
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

bolcen m (Bolzen m) zagozda ž
       Fran, slWaC, KAS

bordura ž (Bordüre ž) obšiv m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

borer m (Bohrer m) sveder m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

bormašina ž (Bohrmaschine ž) vrtalni stroj m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

borša ž (Borse ž) torba ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

boršt m (Forst m) gozd m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

borvinta ž (Bohrwinde ž) vrtalnik m
       Fran, GigaFida, slWaC

bremza ž (Bremse ž) zavora ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

bremzati (bremsen) zavirati /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

brener m (Brenner m) plinski gorilnik m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

brifkosten m (Briefkasten m) poštni nabiralnik m
       Fran

briftošel m (Brieftasche ž) listnica ž
       Fran

briftrogar m (Briefträger m) pismonoša m
       Fran

brihta ž (  ) pamet ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

brihten (  ) pameten
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

britof m (Friedhof m) pokopališče s
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

broša ž (Brosche ž) zaponka ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

brotzak m (Brotsack m) krušnik m
       Fran

buhbinder m (Buchbinder m) knjigovez m /$abbr
       Fran, GigaFida

bukla ž (Buch s) knjiga ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

bukva ž (Büche ž) knjiga ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

bunda ž (  ) podložen jopič m: smučarska, šoferska bunda
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

bunker m (Bunker m) shramba za premog, rudo, cement: v cementarni gradijo nov bunker; temnica ž: vrgli so ga v bunker; manjša vojaška obrambna utrdba /$abbr: zavzeti bunker; film gre v bunker film. /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

C

cagar m (Zeiger m) kazalec m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

cagati (verzagen) obupovati
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

cahen m (Zeichen s) znak m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

cahnati (zeichnen) označevati
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

cajna ž (Zeine ž) manjša pletena košara s polkrožnim ročajem in neravnim dnom ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

cajt m (Zeit ž) čas m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

cajtati (  ) zdraviti
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

cajteng m (Zeitung ž) časopis m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

cajtgajst m (Zeitgeist m) duh časa m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

cajtnot m (Zeitnot ž) stiska s časom ž: sem v cajtnotu
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

cange ž mn (Zange ž) klešče ž mn
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

canrad m (Zahnrad s) zobnik m
       Fran, slWaC, KAS

canštoher m (Zahnstocher m) zobotrebec m
       Fran

cart (zart) nežen, ljubek
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

cartati (zarten) crkljati
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

cedra ž (Zeder ž) zimzeleno drevo s trpežnim lesom /$abbr: himalajska cedra
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

cegelc m (Zettel m) listek m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

cegnar m (Zehner m) desetica ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

cegu m (Ziegel m) opeka ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

ceha ž (Zeche ž) zapitek m: danes plačam ceho jaz; škoda ž: zmeraj plačuje ceho za druge
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

cehati (zechen) popivati: po cele noči je cehal
       Fran

cekar m (Zegger m) pletena torba ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

celtna ž (Zelt s) šotorsko platno s
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

cenšrit m (Zehnschritt m) deset korakov m mn
       Fran

centralhajcunga ž (Zentralheizung ž) centralno ogrevanje s
       Fran

centrifuga ž (Zentrifuge ž) priprava za ločevanje snovi različne gostote; priprava za ožemanje in sušenje: perilo je dala v centrifugo
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

cifra ž (Ziffer ž) številka ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

cigelrot (ziegelrot) opečno rdeča
       Fran, GigaFida

cikcak (Zickzack m) večkrat ostro ukrivljena, lomljena črta: pijanec je v cikcakih taval proti domu
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

ciklam (zyclam) vijoličasto rdeča
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

ciklama ž (Zyklamen s) rastlina z vijoličasto rdečimi dišečimi cveti /$abbr: opojni vonj po ciklamah
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

ciklamen m (Zyklamen s) ciklama ž /$abbr, $abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

cikorija ž (Zichorie ž) rastlina z modrimi cveti /$abbr: na cikorijo je sedel metulj; kavni nadomestek iz korenin te rastline
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

cilinder m (Zylinder m) glavni sestavni del batnega stroja /$abbr: motor s štirimi cilindri; steklen ščitnik za svetilko; visoko, trdo moško pokrivalo s: gospodje v črnih cilindrih
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

cilj m (Ziel s) kraj ali predmet, do katerega se hoče priti: tavati brez cilja; označeni konec tekmovalne proge /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

cima ž (  ) kal ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

cimer m (Zimmer s) soba ž; sostanovalec m: zbudil sem cimra
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

cimerher m (Zimmerherr m) podnajemnik m
       Fran, GigaFida

cimper m (  ) ostrešje s
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

cimperman m (Zimmermann m) tesar m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

cimprati (zimmern) tesati
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

cink m (Zink s) cink m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

cinšpula ž (Zinspule ž) tuljava ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

cir m (Zier ž) okras m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

cirkel m (Zirkel m) šestilo s
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

cirkularka ž (  ) krožna žaga ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

cirkulirati (zirkulieren) krožiti: knjiga cirkulira med bralci
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

cisterna ž (Zisterne ž) velika valjasta posoda za shranjevanje tekočin; vozilo z vgrajeno tako posodo; velik vodni zbiralnik
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

citre ž mn (Zitter ž) glasbilo trapezaste oblike s strunami, na katere se brenka /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

ciza ž (  ) voziček m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

cof m (Zopf m) urejen, povezan šop niti za okras: kapa s cofom
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

cokel m (Sockel m) podzidek m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

coprati (zaubern) čarati
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

coprnica ž (Zauberin ž) čarovnica ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

cola ž (Zotte ž) cunja ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

cug m (Zug m) požirek m; vlak m; scena ž /$abbr, $abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

cugrund (zugrunde) uničen: čisto sem bil cugrund
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

cukati (zucken) vleči; piti alkoholne pijače: rad ga cuka; peljati neenakomerno: vsako jutro je avto cukal
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

cuker m (Zucker m) sladkor m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

cukerdoza ž (Zuckerdose ž) posoda za sladkor ž
       Fran

cukerpekar m (Zuckerbäcker m) slaščičar m
       Fran, GigaFida, slWaC

cukunften (zukünftig) obetajoč: imam cukunftne karte
       Fran

cunft m (Zunft ž) ceh m
       Fran, GigaFida, KAS

curihtati (zurichten) pripraviti
       Fran

curik (zurück) vzvratno; nazaj /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

curikati (zurücken) voziti vzvratno
       Fran

cušpajz m (Zuspeise ž) prikuha ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

cuzati (zitzen) sesati
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

cvajband m (Zweiband s) projektor m /$abbr
       Fran

cvajer m (Zweier m) avstrijski novec za dva solda, krajcarja ali vinarja: beraču je dal cvajer; luč z močjo 2kW /$abbr, $abbr; dvojček m: žena mu je rodila cvajerja
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

cvajšrit m (Zweischritt m)
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

cvek m (Zweck m) žebelj m; enica ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

cvergelj m (Zwerg m) palček m; mali petelin m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

cvibah m (Zwieback m) dvakrat prepečeni beli kruh m
       Fran, GigaFida

cvibelmušter m (Zwiebelmuster s) porcelan s čebulnim vzorcem
       Fran

cvikati (zwicken) ščipati
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

cvikcange ž mn (Zwickzange ž) ščipalne klešče ž mn
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

cvikerji m mn (Zwicker m) ščipalnik m; očala ž mn /$abbr
       Fran, slWaC, Janes

cvinga ž (Zwinge ž) primež m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

cvirn m (Zwirn m) sukanec m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

cvirnati (zwirnen) teči, bežati /$abbr: to smo jo cvirnali!
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

cvirntrajbarca ž (Zwirntreiberin ž) šivilja ž /$abbr
       Fran, slWaC, Janes

cvišencajt m (Zwischenzeit ž) vmesni čas m /$abbr
       Fran, slWaC, Janes

cvišengang m (Zwischengang m) prehod m
       Fran

Č

čedra ž (Tsödra ž, Tschederlpfeife ž) lesena pipa s kratko cevjo in pokrovčkom ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

čutara ž (Tschutern s) ploščata, steklenici podobna okrogla posoda za nošenje pijače
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

čvek m (Tschweck m) govoričenje s, klepet m: a si za en čvek?
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

čvekati (tschwecken) klepetati: nehaj že čvekati
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

D

dahpapa ž (Dachpappe ž) strešna lepenka ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

dakel m (Dackel m) jazbečar m /$abbr: dakel je dober jamar
       Fran, GigaFida, slWaC

datirati (datieren) navesti, napisati datum; časovno določiti pojav, nastanek česa: datirati pojav v srednji vek; biti, izhajati: izum datira iz časa pred vojno
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

decimirati (dezimieren) desetkati, za kazen usmrtiti vsakega desetega /$abbr: ker niso našli krivca, je poveljnik ukazal decimirati četo; prizadejati občutno številčno izgubo: epidemija je decimirala prebivalstvo
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

defekt m (Defekt m) okvara ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

defekten (defekt) okvarjen; telesno ali duševno nerazvit
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

deka ž (Decke ž) odeja ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

dekelc m (Deckel m) pokrovček m
       Fran, GigaFida, slWaC

deklamacija ž (deklamieren) umetniško podajanje teksta na pamet: Robija so izbrali za deklamacijo na proslavi
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

deklamirati (deklamieren) umetniško podajati tekst na pamet
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

dekor m (Dekor m) okras m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

dekoracija ž (Dekoration ž) okras m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

dekorirati (dekorieren) okrasiti
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

dekplata ž (Deckplatte ž) stropna plošča ž /$abbr
       Fran

dekunga ž (Deckung ž) zaklon m, kritje s
       Fran, GigaFida, slWaC

diferencial m (Diferential s) ohišje z zobniki, ki omogočajo, da napravi eno gonilno kolo toliko daljšo pot, kolikor napravi drugo krajšo /$abbr: zamenjati olje v diferencialu
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

diht m (dicht) neprepusten, zatesnjen: streha je čist diht
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

dihtati (dichten) tesniti
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

dihtenga ž (Dichtung ž) tesnilo m
       Fran, slWaC, Janes

dihtik (dichtig)
       Fran, slWaC, Janes

dila ž (Diele ž) deska ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

dile ž mn (Diele ž) podstrešje s: grem na dile
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

dinamo m (Dynamo m) stroj za proizvajanje enosmerne električne napetosti /$abbr: slišati je bilo brnenje dinama
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

dinst m (Dienst m) služba ž, delo s
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

dinstlih (dienstlich) uslužen, delaven
       Fran

dira ž (Dürre ž) voz z ravno nakladalno ploskvijo m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

diza ž (Düse ž) šoba ž, puša ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

domf m (Dampf m) sopara ž
       Fran, Janes, KAS

domfar m (Dampfer m) parnik m
       Fran

domfati (dampfen) pariti
       Fran, Janes

dopelt (doppelt) dvojni
       Fran, slWaC, Janes, KAS

dorn m (Dora m) trn m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

dotajčati (verdeutschen) potolči, zbiti na tla: dotajčal smo ga
       Fran, GigaFida, slWaC

doza ž (Dose ž) posoda ž; natančno določena, odmerjena količina: patos je podan v premočni dozi
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

drajer m (Dreier m) trojka ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

drajfirkelc m (dreiviertel) tričetrt čas.; tričetrt litra /$abbr
       Fran

drat m (Draht m) žica ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

dratpiršna ž (Drahtbürste ž) žična krtača ž
       Fran, GigaFida, Janes

drejar m (Dreher m) strugar m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

drejati (drehen) stružiti /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

drejmašina ž (Drechmaschine ž) stružnica ž /$abbr
       Fran

drejponk m (Drehbank ž) stružnica ž /$abbr
       Fran, Janes, KAS

drek m (Dreck m) govno s; umazanija ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

drekslati (drechseln) stružiti
       Fran

dren m (Gedränge s) gneča ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

drenjati se (sich drängen) prerivati se
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

driblati (dribbeln) preigravati /$abbr, $abbr: žogo ima A, da jo B, ki dribla, dribla, vzame mu jo C
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

drikel m (  ) del kočije /$abbr
       Fran, Janes

driling m (Drillingsbüchse ž) trocevna lovska puška, trocevka ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

drukar m (Drucker m) zaponka ž
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

drukati (drucken) tiskati; navijati /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

ducat m (Dutzend s) dvanajst
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

dunst m (Dunst m) para ž; pamet ž /$abbr: maš premal dunsta (v glavi)
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

durhcug m (Durchzug m) prepih m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

durhšus m (Durchschuß m) vmesnik m /$abbr
       Fran

E

edelvajs m (Edelweiß s) planika ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

eht (echt) pristen
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

ek m (Eck s) kot m /$abbr: tista lajšta na eku
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

ekscelenten (exzellent) odličen
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

ekscelenca ž (Exzellenz ž) naslov za najvišje državne predstavnike /$abbr: njegova ekscelenca vas bo takoj sprejela
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

eksemplar m (Exemplar s) primerek m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

eksistenca ž (Existenz ž) obstoj m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

eksistirati (existieren) obstajati
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

eksponat m (Exponat s) razstavni primerek m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

encijan m (Enzian m) gorska rastlina ž /$abbr; žganje s: kozarček encijana
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

endivija ž (Endivie ž) jesenska solata s trdimi listi ž /$abbr: vso endivijo nam je polž pojedel
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

entlarica ž (  ) šivalni stroj, ki šiva s cikcak vbodom /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

entlati (  ) šivati s cikcak vbodi /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

erker m (Erker m) izstopajoči vogalni del stavbe /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

esihflajš m (Essigfleisch s) govedina v solati /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

estrih m (Estrich m) posebna talna obloga ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

F

fabjon m (  ) opažni les m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

fabrika ž (Fabrik ž) tovarna ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

fajercajg m (Feuerzeug s) vžigalnik m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

fajerlešer m (Feuerlöscher m) gasilec m
       Fran

fajermaver m (Feuermauer ž) protipožarni zid m
       Fran

fajerver m (Feuerwehr ž) požarna obramba ž
       Fran, GigaFida, slWaC

fajfa ž (Pfeife ž) pipa ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

fajht m (Feuchte ž) vlaga ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

fajhtati (feuchten) vlažiti
       Fran, GigaFida, slWaC

fajhten (feucht) vlažen
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

fajmošter m (Pharrmeister m) župnik m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

fajn (fein) dober
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

fajrund m (Feierabend m) konec dela m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

faler m (Pfeiler m) steber m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

faliran (faliert) propadel: faliran študent
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

falirati (fallieren) gospodarsko propasti; opustiti študij
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

faliti (fehlen) zgrešiti; manjkati
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

falot m (Fallot) nepridiprav m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

fana ž (Fahne ž) zastava ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

fungel m (  ) zidarska skledica ž /$abbr
       Fran

far m (Pfarrer m) duhovnik /$abbr, $abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

fara ž (Pfarre ž) župnija ž /$abbr: največja hiša v fari, nikoli ni prestopil meje domače fare; fant od fare
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

faran m (  ) pripadnik župnije m /$abbr: večina faranov je hodila k prvi maši
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

farba ž (Farbe ž) barva ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

farbati (farben) barvati; rdeti
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

farovž m (Pfarrhaus s) župnišče s /$abbr: v vasi ima farovž velik vpliv
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

fasada ž (Fassade ž) pročelje s /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

fasati (fassen) prejeti, dobiti: ko sem bil še pri knapih, smo fasali obleko in čevlje za v jamo, skupiti klofuto, že v prvi bitki jo je fasal v nogo
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

fascikel m (Faszikel m) mapa ž, sveženj z listi, ki se nanašajo na določeno zadevo: veliko zanimivega bi se našlo v fasciklih
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

fasunga ž (Fassung ž) navoj pri žarnici, varovalki /$abbr; nabava na zalogo ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

favd m (Falte ž) guba ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

favl m (faul) prekršek m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

favlast (faul) len, omotičen
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

favlencati (faulenzen) lenariti
       Fran

faza ž (Phase ž) razvojna stopnja ž: prehod iz ene faze v drugo; izmenični električni tok ali napetost /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

fazendrifer m (Phasenprüfer m) izvijač za lociranje el. toka m /$abbr
       Fran

fazona ž (Fasson s) kroj m: kakšno fazono si boš izbrala?
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

feder m (Feder ž) vzmet ž; pero s
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

federmodroc m (Federmatratze ž) vzmetnica ž
       Fran, GigaFida

federpuš m (Federbusch m) povezano ptičje perje za okras na klobuku /$abbr
       Fran, GigaFida

feher m (Fächer m) pahljača ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

fehtar m (Fechter m) berač m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

fehtati (fechten) beračiti
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

feldmaršal m (Feldmarschall m) v nekaterih državah najvišji čin v kopenski vojski ali v letalstvu /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

feldšmidna ž (Feldschmiede ž) prenosna, poljska kovačija ž
       Fran

feldvebel m (Feldwebel m) v stari Avstriji podoficirski čin voj.: bil je feldvebel na tirolski fronti
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

feler m (Fehler m) napaka ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

felšast (falsch) izkrivljen: felšasta feltna ma ohtar (); felšasta žoga /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

feltna ž (Felge ž) platišče s /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

fen m (Fön m) sušilnik za lase m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

feurih m (Fähnrich m) praporščak m
       Fran

fentati (hin tun) uničiti; ubiti
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

ferbolter m (Verwalter m) upravnik m
       Fran, GigaFida

ferdaman (verdammt) preklet /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

ferderbati (verderben) pokvariti
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

ferher m (Verhör s) zaslišanje s
       Fran, GigaFida, slWaC

fergazar m (Vergaser m) uplinjač m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

ferker m (Verkehr m) promet m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

ferlauf m (Verlauf m) prehod m; pretok m
       Fran, slWaC, Janes

ferlauf filter m (Verlauffilter m) prehodni filter m /$abbr
       Fran

feršolati (verschalen) opažiti /$abbr
       Fran

feršolunga ž (Verschalung ž) opaž m /$abbr
       Fran, KAS

feršterker m (Verstärker m) ojačevalec m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

feršterkerija ž (Verstärkerei ž) ozvočenje s /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

fertig (fertig) gotov
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

ferzenkati (versenken)
       Fran

ferzetel m (  ) nogavica ž
       Fran

fest (fest) trden
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

festunga ž (Festung ž) trdnjava ž
       Fran, KAS

feš (fesch) brhek
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

fiber m (Fieber s) vročina ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

fiberglas m (Fiberglas s) umetna snov iz steklenih vlaken in umetne smole
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

figa ž (Feige ž) smokev ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

fijakati (  ) kočijažiti /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

fijaker m (Fiaker m) kočijaž m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

fiksir m (Fixativ s) utrjevalec m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

fiksirati (fixieren) pritrditi
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

fikslaudan (  ) /$abbr
       Fran

fila ž (Fülle ž) nadev m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

filati (füllen) polniti
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

filc m (Filz m) klobučevina ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

filijala ž (Filiale ž) podružnica ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

filunga ž (Füllung ž) nadev m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

fin (fein) rahločuten, obziren: preveč je fin, da bi to rekel; izbran: kadila je le fine cigarete; lep, nežen: fina pisava; zelo droben, zelo tanek: fini delci prahu
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

finfar m (Fünfer m) petak m: iz finfarja drobiž; luč z močjo 5kW /$abbr, $abbr; lulček m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

finišer m (Finisher m) stroj za izdelavo asfaltnega ali betonskega vozišča m /$abbr; športnik, ki je najboljši v zaključnem delu proge /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

finta ž (Finte ž) ukana ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

firbec m (Fürwitz m) radovednež m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

firenk m (Vorhang m) zastor m, zavesa ž
       Fran, GigaFida, Janes

firer m (Führer m) naziv za voditelja nemške nacistične stranke Adolfa Hitlerja; voditelj m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

firkelc m (Viertel s) četrtinka ž
       Fran, slWaC, Janes

firnež m (Firnis m) rastlinsko ali mineralno olje za osnovni premaz: prevleči s firnežem
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

firšt m (Fürst m) knez m; vladar m
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

firtoh m (Vortuch s) predpasnik m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

fišbeštek m (Fischbesteck s) jedilni pribor za ribje jedi /$abbr
       Fran

fišpaprikaš m (  ) ribji paprikaš m /$abbr
       Fran, GigaFida

flah (flach) ploščat; nehribovit; brez oblin: spredaj je bila čisto flah
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

flahcange ž mn (Flachzange ž) ploščate klešče ž mn
       Fran, KAS

flajšmašina ž (Fleischmaschine ž) mesoreznica ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

flajšter m (Pflaster s) obliž m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

flanca ž (Pflanze ž) sadika ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

flancati (pflanzen) saditi; govoričiti
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

flankirati (flankieren) kriti /$abbr; postopati
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

flaša ž (Flasche ž) steklenica ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

flašencug m (Flaschenzug m) škripec m
       Fran, Janes, KAS

flavta ž (Flaute ž) pihalni instrument m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

flavza ž (Flause ž) čenča ž: izmišljevati si flavze
       Fran, slWaC, Janes, KAS

fleha ž (Fläche ž) ploskev ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

flek m (Fleck m) madež m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

flekati (flecken) mazati
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

fleksarica ž (  ) kotna brusilka ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

fleksati (  ) brusiti /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

fleksšajba ž (  ) brusna plošča ž /$abbr
       Fran

fleten (flätig) ljubek, prijeten
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

flika ž (Flicken m) krpa ž; zaplata ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

flikati (flicken) krpati
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

flinta ž (Flinte ž) puška ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

flirt m (Flirt m) ljubimkanje s
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

flirtati (flirten) ljubimkati
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

flodrati (  ) finalno obdelovati les /$abbr; spolno občevati, prešuštvovati /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

flor m (Flor m) tančica ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

flos m (Floß s) splav m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

flosar m (Flösser m) splavar m: savinjski flosarji
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

flota ž (Flotte ž) ladjevje s: ameriška flota; zračna flota
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

fluga ž (Flügel m) perut ž
       Fran, GigaFida, slWaC

foglovž m (Vogelhaus s) ptičja kletka ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

foh m (Fach s) stroka ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

fohman m (Fachmann m) strokovnjak m
       Fran, slWaC, Janes

folcati (falzen) zgibati /$abbr
       Fran

folgati (folgen) shajati
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

folk m (Volk s) ljudstvo s
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

folksvagen m (Volkswagen m) Volkswagen m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

foltrefer m (Volltreffer m) zadetek v polno
       Fran, GigaFida, slWaC

fopati (foppen) vleči za nos, za norca imeti
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

forplan m (  )
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

foršibati (vorscheiben) naprej poriniti
       Fran, slWaC, Janes

foršpan m (Vorspann m) uvodnik m, napovednik m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

foršprung m (Vorsprung m) naskok m; predomet m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

forštand m (Vorstand m) predstojnik m
       Fran, Janes

foter m (Vater m) oče m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

fovš (falsch) narobe; nevoščljiv
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

fovšija ž (falscherei) nevoščljivost ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

frajer m (Freier m) moški, navadno mlajši, ki se vpadljivo vede in oblači: večji frajer je, kot sem mislil; fant m: našla si je drugega frajerja
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

frajh m (  ) omet m /$abbr: frajh se še ni posušil
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

frajhati (berappen) ometavati /$abbr
       Fran, slWaC, Janes

frajla ž (Fräulein s) gospodična ž: mestne frajle
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

frajtar m (Gefreite m) poddesetnik m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

frajtonarica ž (  ) diatonična harmonika ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

frak m (Frack m) slavnostni moški suknjič m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

frakelj m (Frackel m) prostorninska mera, osmina litra /$abbr, $abbr: na dušek je spil frakelj žganja; steklenička za to mero: udaril je po mizi, da je frakelj kar poskočil
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

franža ž (Franse ž) resa ž; propadati, uničevati se: iti v franže
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

frderbati (verderben) pokvariti, uničiti
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

frdinunga ž (Verdinung ž) zaslužek m /$abbr
       Fran

freh (frech) odrezav; nevljuden; robat
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

frej (frei) prost
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

frejcajt m (Freizeit ž) prosti čas m /$abbr
       Fran

fremd m (Fremde ž) tujina ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

freza ž (Fräsen s) rezkalnik m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

frezar m (Fräser m) rezkalec m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

frezati (fräsen) rezkati /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

frišen (frisch) svež
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

frizer m (Frisör m) kdor se poklicno ukvarja s friziranjem
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

frizirati (frisieren) strokovno urejevati lase: kdo vas frizira?
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

frizura ž (Frisur ž) pričeska ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

froc m (Fratz m) paglavec m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

froht m (Fracht ž) tovor m
       Fran

frontplata ž (Frontplatte ž) prednja stranica ž
       Fran

fršlok m (  ) srčna kap ž /$abbr: fršlok ga je zadel
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

fršlus m (Verschluss m) zadrga ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

frtajler m (Verteiler m) razdelilec m /$abbr, $abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

fruštek m (Frühstück s) zajtrk m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

fruštkati (frühstücken) zajtrkovati
       Fran, slWaC, Janes, KAS

frzetel m (Fussocke ž) kratka nogavica ž
       Fran

fržmagati se (verschmähen) zdeti se za malo
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

fuč (futsch) zanič: če bo vojna, bo vse fuč; ki je minil: njena mladost je za zmeraj fuč
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

fufla ž (  ) ženski spolni organ /$abbr
       Fran, slWaC, Janes

fuga ž (Fuge ž) reža ž /$abbr: narediti lepe fuge
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

fugirati (fugieren) delati reže/grad.: fugirati betonsko cestišče
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

fugirmasa ž (Fugiermasse ž) zmes za fugiranje /$abbr
       Fran

fugšpanc m (  ) žaga “lisičji rep” ž /$abbr
       Fran

fukfehtar m (  ) moški, ki z dejanji izkazuje, da že dolgo ni spolno občeval /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

fuks m (  ) konj rjavkasto ali rumenkasto rdeče barve m; lenoba ž: len kot fuks
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

fuksa ž (  ) kobila rjavkasto ali rumenkasto rdeče barve ž
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

fuksija ž (Fuchsie ž) grmičasta lončnica z velikimi visečimi cveti /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

fundament m (Fundament s) temelj m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

fura ž (Fuhre ž) vožnja ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

furati (führen) voziti, prevažati /$abbr: fural je in s tem precej zaslužil
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

furman m (Fuhrmann m) kdor prevaža s konjsko vprego /$abbr: preklinja kot furman
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

furnir m (Furnier s) v tanke plasti, liste zrezan les /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

fusnota ž (Fussnote ž) opomba ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

fuspoden m (Fussboden m) tla ž, pod m
       Fran

fuš m (Pfusch m) slabo delo; delo na črno /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

fušar m (Pfuscher m) šušmar m; delavec na črno m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

fušati (pfuschen, fuschen) šušmariti; peti brez posluha; delati na črno /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

futer m (Futter s) krma ž; hrana ž: a je kaj futra doma?
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

futrati (füttern) krmiti: šla je futrat živino; hraniti
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

fuzbal m (Fussball m) nogomet m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

fuzel m (Fusel m) slabo žganje s; zmeda ž
       Fran, GigaFida, slWaC

fuzlati (fuseln) delati zmedo
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

G

gajst m (Geist m) duh m; vnema ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

gajsten (geistig) vnet: ta je pa gajsten
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

gajžla ž (Geißel ž) bič m, korobač m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

galop m (Galopp m) zelo hiter tek: pognal je konja v galop
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

galopirati (galoppieren) zelo hitro teči: galopiral je na iskrem lipicancu; cene galopirajo navzgor
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

galoša ž (Galosche ž) gumijasto obuvalo, ki ščiti čevlje pred monsunskim deževjem
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

gamaša ž (Gamasche ž) prevleka čez čevlje, ki varuje gležnje ali tudi celo meča pred mrazom in snegom
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

gams m (Gemse, Gams ž) zelo hitra gorska žival z na koncu kavljasto ukrivljenimi rogovi /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

gamsport m (Gemsbart m) gamsova brada m (okras za na klobuk) /$abbr
       Fran, GigaFida, Janes

gang m (Gang m) hod m; hitrost ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

gank m (Gang m) lesen pokrit hodnik na alpski hiši
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

gantner m (Ganter m)
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

gare ž mn (Karre ž) dvokolnica ž, ciza ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

garn m (Garn s) bombažna prejica ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

garteljc m (Garten m) vrt m
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

gartencvergelj m (Gartenzwerg m) vrtni palček m
       Fran

gartner m (Gärtner m) vrtnar m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

gartroža ž (Gartenrose ž) vrtnica ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

gas m (Gas m) plin m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

gasa ž (Gasse ž) ozka ulica ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

gasmaska ž (Gasmaske ž) plinska maska ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

gastarbajter m (Gastarbeiter m) delavec iz tujine m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

gater m (Gatter s) stroj za žaganje hlodov, jarmenik m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

gauge ž mn (Galgen m) vislice ž mn
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

gaunar m (Gauner m) nepridiprav m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

gavtre ž mn (Gatter s) varovalna kovinska mreža na oknih: na Notranjskem se je razvil poseben tip gavter
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

gavzniti (  ) umreti /$abbr: gavznil bo, preden bo minilo tri dni
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

gaza ž (Gaze ž) redko tkana, mehka tkanina, navadno za obveze: sterilna gaza
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

gegenliht m (Gegenlicht s) nasprotna svetloba ž, odboj svetlobe m /$abbr
       Fran, slWaC, Janes

gemajnlih (gemeiniglich) olikan, spodoben
       Fran

genau (genau) točno
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

genzna ž (  ) svinčena cev za odtok ž /$abbr
       Fran

gepektreger m (Gepäckträger m) prtljažnik m
       Fran, Janes

gepelj m (Göpel m) vprežna mlatilnica ž, vitel, ki ga poganja vprežna žival /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

gepira se (es gebührt sich) spodobi se
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

gerunga ž (Gerung ž) poševni rez pod kotom 45°: odrezati v gerungo
       Fran, GigaFida

gesta ž (Geste ž) kretnja ž; poteza ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

gestikulirati (gestikulieren) spremljati govorjenje z gibi rok: smešno se je pačil in gestikuliral
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

gešenk m (Geschenk s) darilo s
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

geštel m (Gestell s) ogrodje s; telo s /$abbr: ima dober geštel
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

gezamtkustverk m (Gesamtkunstwerk s) celostna umetnina ž /$abbr
       Fran

gift m (Gift s) strup m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

giftati (giften) zastrupljati: od slabega zraka smo bili vsi zagiftani
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

gigerl m (Gigerl m) gizdalin m
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

giht m (Gicht ž) protin m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

gimpelj m (Gimpel m) kalin m /$abbr; gizdalin m; penis m
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

gips m (Gips m) mavec m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

glajza, glajs m (Geleise s) tir m /$abbr
       Fran

glanc m (Glanz m) lesk m; lesketajoč
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

glancati (glänzen) loščiti
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

glaž m (Glas s) kozarec m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

glaževina ž mn (  ) steklovina ž, steklene črepinje ž mn
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

glicinija ž (Glyzinie ž) okrasna ovijalka z modrimi cveti v visečih grozdih /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

glid m (Glied s) ud m; člen m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

glih (gleich) ravno
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

gliha ž (Gleiche ž) enakost ž, podobnost ž: gliha vkup štriha
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

glihati (gleichen) ravnati; barantati
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

gloken m (Glocke ž) zvon m; kikla na gloken
       Fran, slWaC

gmah m (gemach) mir m: daj gmah
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

gmajna ž (Gemeinde ž) hosta, neobdelan, na redko porasel svet, navadno skupna last vaščanov /$abbr: ves dan se je pasla na gmajni; skupnost ž, skupina ž /$abbr: le vkup, le vkup uboga gmajna
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

gmajnar m (Gemeine m) prostak m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

gnada ž mn (Gnade ž) milost ž: vaša gnada
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

gnajs m (Gneis m) metamorfna kamnina, sestavljena v glavnem iz glinencev in kremena /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

graben m (Graben m) jarek m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

graužati se (grausen) gabiti se
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

gratulacija ž (Gratulation ž) čestitka ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

gratulirati (gratulieren) čestitati
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

grenca ž (Grenze ž) meja ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

gres m (Griess m) zdrob m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

grif m (Griff m) prijem m: imaš dober grif
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

grifel m (Griffel m) pisalo s
       Fran, KAS

gril m (Grille ž) ščurek m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

grimati se (sich grimmen) kesati se
       Fran, slWaC, Janes

grôb m (Grab s) jama, navadno na pokopališču, v katero položijo umrlega
       Fran, slWaC, KAS

grób (grob) surov, grob
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

grobijan m (Grobian m) surovež m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

groš m (Groschen m) nekdaj avstrijski novec, navadno za pet krajcarjev; denar sploh: za par grošev; avstrijski kovanec v vrednosti ene stotinke šilinga
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

gruft m (Gruft ž) grobnica ž
       Fran, GigaFida, KAS

grund m (Grund m) temelj m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

grundirati (grundieren) podložiti, podbarvati
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

grunt m (Grunt m) posestvo s /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

gruntar m (  ) posestnik m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

grupa ž (Gruppe ž) skupina ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

grupirati (gruppieren) razvrščati v skupine
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

grušt m (Gerüst s) ogrodje s /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

gumi m (Gummi s)
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

gumidefekt m (Gummidefekt m) počena guma /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

gumilezenga ž (Gummilösung ž) lepilo za krpanje zračnic s
       Fran, Janes

gumirati (gummieren) prekrivati z gumo: gumirati platno
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

guncvet m (Hundsfott m) malopridnež m
       Fran, slWaC

gundarice ž mn (  ) diatonična harmonika ž /$abbr
       Fran

gurtna ž (Gürtel m) pas m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

gus m (Guss m) vrsta litine /$abbr: pipa je iz gusa
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

gušt m (Genuß m) užitek m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

gut (gut) dober; dobro
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

gvant m (Gewand s) obleka ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

gver m (Gewehr s) puška ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

gvirati (gewähren) trajati, zdržati: čevelj je zgviral do konca, potem mu je odpadel podplat ()
       Fran, slWaC, Janes

gvirca ž (Gewürz s) dišava ž, začimba ž /$abbr
       Fran, GigaFida, KAS

gvišen (gewiss) gotov
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

H

hajcati (heizen) kuriti
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

hajcunga ž (Heizung ž) kurjenje s, ogrevanje s
       Fran, Janes

hakeljc m (Häklein s) kaveljček m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

hakenkrojc m (Hackenkreuz s) kljukasti križ m
       Fran, slWaC, Janes

hala ž (Halle ž) dvorana ž, veža ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

halma ž (Halma s) dami podobna igra na deski s 17 x 17 (redkeje s 16 x 16) polji
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

halt (halt) stoj
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

handel m (Handel m) trgovanje s
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

handlati (handeln) trgovati
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

handtuh m (Handtuch s) brisača ž
       Fran

harnodel m (Haarnadel ž) sponka za lase ž
       Fran, GigaFida

hauptman m (Hauptmann m) stotnik m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

hausarest m (Hausarrest m) hišni zapor m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

hausbal m (Hausball m) hišna zabava ž: pridi na hausbal
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

hauskneht m (Hausknecht m) /domači hlapec m
       Fran

hausmajster m (Hausmeister m) hišnik m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

haustor m (Haustür ž) vhodna vrata ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

hauzirati (hausieren) krošnjariti
       Fran

havba ž (Haube ž) pokrov motorja m /$abbr; priprava za sušenje las ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

hebel m (Hebel m) vzvod m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

heber m (Heber m)
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

hečapeč m (  ) šipek m /$abbr: naredil sem zalzen iz hečapeča
       Fran, GigaFida

hecati (hetzen) dražiti, šaliti
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

heftati (heften) spenjati
       Fran, slWaC, Janes, KAS

heftel m (Haftel m) zaponka ž
       Fran, KAS

heklati (häkeln) kvačkati
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

heksenšus m (Hexenschuß m) nenadna bolečina v križu ali vratu /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

herc m (Herz s) srce s
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

hijacinta ž (Hyazinte ž) okrasna dišeča rastlina ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

hidrant m (Hydrant m) naprava na vodovodnem omrežju za odvzemanje večjih količin vode /$abbr: gasilci so priključili cevi na hidrant
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

hilzna ž (Hülse ž) tulec m
       Fran, slWaC, Janes, KAS

hin (hin) utrujen; zanič
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

hobel m (Hobel m) oblič m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

hobelajzen m (Hobeleisen s) rezilo za oblanje s /$abbr
       Fran

hobelmašina ž (Hobelmaschine ž) stroj za oblanje m /$abbr
       Fran

hobelponk m (Hobelbank ž) mizarska miza ž /$abbr
       Fran

hofirati (hofieren) dvoriti
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

hoh (hoch) visok; vzvišen
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

hohglanc m (Hochglanz m) visoki lesk m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

hohštapler m (Hochstapler m) domišljav človek m, gizdalin m: bil je hohštapler velikega formata
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

holcar m (Holzer m) drvar m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

holer m (Holler m) španski bezeg m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

holm m (Holm m) osamljena vzpetina ž, grič m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

hornist m (Hornist m) kdor igra na rog /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

hortenzija ž (Hortensie ž) grmičasta okrasna rastlina ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

hozentreger m (Hosenträger m) naramnica ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

huba ž (Hube ž) kmetija ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

hupa ž (Huppe ž) zvočna signalna naprava pri motornih vozilih, troblja ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

hupati (huppen) trobiti
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

I

iber (über) nad
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

ibercug m (Überzug m) zgornji premaz m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

iberhoze ž mn (Überhose ž) vrhnje hlače ž mn
       Fran, GigaFida, slWaC

iberlauf m (Überlauf m) pretok odvečne vode m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

iblajtar m (  ) mitničar m (nižji uslužbenec, izvrševalec odločb finančne straže) /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

ica ž (Hitze ž) vročina ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

imbus m (  ) vrsta ključa
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

imponirati (imponieren) vzbujati občudovanje: to mu imponira
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

impregnirati (imprägnieren) prepajati s kemičnimi snovmi, da se doseže zaščita, večja odpornost: impregnirati les
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

inficirati (infizieren) okužiti
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

inkomodirati (inkommodieren) nadlegovati
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

inšpicient m (Inspizient m) vodja predstave m /$abbr: inšpicient je dal igralcu znamenje, naj gre na oder
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

inšpicirati (inspizieren) sistematično pregledovati, spremljali potek določene dejavnosti; voditi predstavo /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

intendant m (Intendant m) oficir, ki vodi oskrbovanje vojaških enot /$abbr; upravnik gledališča /$abbr, $abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

interes m (Interesse s) zanimanje s; korist ž: braniti nacionalne interese
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

interesent m (Interessent m)
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

interesirati (interessieren) zanimati: interesira se za politiko
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

inventar m (Inventar s) premični predmeti, oprema, ki se uporablja pri opravljanju določene dejavnosti: popisati inventar
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

inventura ž (Inventur ž) popis blaga m: zaradi inventure zaprto!
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

irh m (  ) mehko usnje iz kož divjadi, navadno kosmateno na obeh straneh /$abbr: strojiti na irh
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

irharice ž mn (  ) kratke usnjene hlače ž mn: fantje v irharicah
       Fran, GigaFida, slWaC

izolator m (Izolator m) snov, ki ne dopušča prehajanja vlage, toplote, zvoka ali električnega toka /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

izolirati (izolieren) osamiti: izolirati bolnike; obdati, premazati s snovjo, ki ne dopušča prehajanja vlage, toplote, zvoka ali električnega toka; dobiti določeno snov iz kake snovi v čisti obliki /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

J

ja (ja) da
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

jaga ž (Jagd ž) lov m /$abbr: v nedeljo bo jaga
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

jagati (jagen) loviti /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

jager m (Jäger m) lovce m /$abbr: jager pa jaga, kaj mu pomaga
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

jakna ž (Jacke ž) žensko vrhnje oblačilo, ki pokriva zgornji del telesa
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

jamrati (jammern) tarnati
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

jeperga ž (Herberge ž) prenočišče s
       Fran, slWaC

jesih m (Essig m) kis m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

ješprenj m (Gerste ž, Gersproein s) oluščena ječmenova zrna /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

joh m (Joch s) oral m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

jopa ž (Joppe ž) vrhnje oblačilo, zlasti žensko, ki pokriva zgornji del telesa, in se spredaj zapenja
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

jud m (Jude m) Žid m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

jurist m (Jurist m) pravnik m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

juvel m (Juwel m) dragulj m
       Fran, GigaFida, slWaC

K

kabel m (Kabel s) električni vodnik iz ene ali več med seboj izoliranih žic, obdan z zaščitnim slojem: polagati kabel, poslati sporočilo po kablu
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kabina ž (Kabine ž) manjši zaprt prostor za začasno bivanje, samovoljno osamitev: zaprla se je v kopališko kabino
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kadaver m (Kadaver m) truplo s
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kahelca ž (Kachel ž) keramična ploščica ž
       Fran, slWaC

kahla ž (Kachel ž) nočna posoda ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kajla ž (Keil m) zagozda ž: izbij kajlo izpod podpornika; kos m: odreži mi kajlo kruha; nevšečnost ž /$abbr: dal mu je kajlo
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kajlati (keilen) zagozditi
       Fran, slWaC, Janes

kajuta ž (Kajüte ž) ladijska kabina ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kajzerica ž (Kaisersemmel ž) hlebčkom podobno pecivo, ki ima zgoraj več, iz sredine potekajočih polkrožnih zarez: dunajske kajzerice
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kajža ž (Keische ž) kmečka bajta ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kajžar m (Keischler m) bajtar m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kak m (Kacke ž) umazanija ž: že spet imaš kak rokice
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kakati (kacken) opravljati veliko potrebo: lulati in kakati moraš v kahlico
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kalander m (Kalander m) stroj iz jeklenih in elastičnih valjev, med katerimi se premika tkanina, papirna plast, usnje, da se zgladi /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kalandrirati (kalandrieren) obdelovati s kalandrom /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

kalender m (Kalender m) koledar m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kamerad m (Kamerad m) tovariš m: bila sta kamerada, v rudniku sta delala skupaj; vojni tovariš m /$abbr: kameradi iz prve svetovne vojne
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kamerjunker m (Kammerjunker m) v carski Rusiji mlad plemič, ki na dvoru opravlja nižjo službo
       Fran, GigaFida

kamgarn m (Kammgarn s) tkanina iz česane volnene preje /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kamin m (Kamin m) odprto ognjišče s
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kampelj m (Kamm m) glavnik m
       Fran, GigaFida, slWaC

kampeljc m (  ) sposoben, domiseln človek, navadno moški m: kampeljc in pol
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kampeljmaher m (Kammacher m) izdelovalec glavnikov, glavnikar m
       Fran

kampljati (kämmeln) česati
       Fran

kamra ž (Kammer ž) izba ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kanal m (Kanal m) prekop m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kanalja ž (Kanaille ž) ničvreden človek, malopridnež m /$abbr: ta kanalja se sploh ne zmeni zame
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kanclager m (Konzentrationslager s) koncentracijsko taborišče s /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kancler m (Kanzler m) ministrski predsednik m /$abbr; najvišji dvorni uradnik, ki pripravlja javne listine
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kanclija ž (Kanzlei ž) pisarna ž; urad m /$abbr: cel dan čepi v kancliji
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kanclist m (Kanzlist m) uradnik m
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

kandelaber m (Kandelaber m) steber za ulično svetilko m; svečnik m /$abbr: kandelaber s tremi svečami
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kangla ž (Kandel ž) valjasta posoda z gibljivim ročajem, za prenašanje tekočin: v vsaki roki je nesla kanglo
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kanister m (Kanister m) ročka za prenos tekočin ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kanon m (Kanone ž) top m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kanonfuter m (Kanonenfutter s) zavestno žrtvovani vojaki /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kanonir m (Kanonier m) topničar m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kanonik m (Kanoniker m) duhovnik, ki ga imenuje škof za svojega svetovalca /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kanta ž (Kante ž) ploščata, zaprta posoda za tekočine: nalij bencin v kanto; oster rob /$abbr: nabrusi kante
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kapa ž (Kappe ž) čepica ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kapaciteta ž (Kapazität ž) zmogljivost ž; vsa razpoložljiva sredstva, ki kot celota služijo za opravljanje kake dejavnosti: povečati moramo gostinske kapacitete; kdor zelo obvlada določeno področje: on je velika kapaciteta
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kapela ž (Kapelle ž) v steno poglobljen ali prizidan prostor z oltarjem v stranskem delu cerkve /$abbr: maševati v kapeli; manjši orkester m, godba ž /$abbr: vojaška kapela
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kapirati (kapieren) razumeti, dojeti: trikrat sem mu povedala, pa še ni kapiral
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kapital m (Kapital s) denar m, proizvajalna sredstva s mn: kapital se obrestuje; vrednost ž, vrednota ž: moralni kapital naroda
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kapitalen (kapital) pomemben: graditi kapitalne objekte; nadpovprečna trofeja /$abbr: kapitalni jelen; ki se pojavlja v visoki stopnji: družil se je s kapitalnimi bebci
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kapitulacija ž (Kapitulation ž) vdaja ž /$abbr: brezpogojna kapitulacija
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kapitulant m (Kapitulant m) kdor kapitulira /$abbr, $abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kapitulirati (kapitulieren) vdati se /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kaplan m (Kaplan m) duhovnik, ki pomaga župniku /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kapna ž (  ) prevleka za odejo ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kapra ž (Kaper ž) kaprovec m /$abbr; začimba iz popkov kaprovca /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kaprica ž (Kaprize ž) muhavost ž: bori se proti otrokovim kapricam
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kaprol m (Korporal m) podoficir m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

kapselj m (Kapsel ž) vžigalna kapica ž: pištolica na kapseljne
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kapuca ž (Kapuze ž) koničasto pokrivalo, navadno prišito ali pripeto k oblačilu: potegni si kapuco čez glavo
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kapucin m (Kapuziner m) član strožjega reda frančiškanov m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kapucinar m (Kapuziner m) kapucin m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kaput (kaputt) mrtev, ubit: bežite, če ne boste kaput; uničen, razbit: avto je kaput
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

karabin m (Karabinerhaken m) kovinska vponka ž: pas s karabinom
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

karabinar m (Karabinerhaken m) kovinska vponka ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

karabinka ž (Karabiner m) manjša puška ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

karambol m (Karambolage ž) trk m /$abbr; spor m, prepir m: prišlo je do karambola med delavci in vodstvom
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

karamelcuker m (Karamelzucker m) pražen sladkor m /$abbr
       Fran

karamelizirati (karamelisieren) pražiti sladkor /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

karbid m (Karbid s) spojina kovine, silicija ali bora z ogljikom /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

karbidovka ž (Karbidlampe ž) acetilenska svetilka ž: jamo so razsvetlili s karbidovko
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kardan m (Kardan m) prenosna os ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

karfijola ž (Karfiol m) cvetača ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

karikirati (karikieren) upodobiti v smešni, pretirani obliki; (iz)pačiti, izmaličiti
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

karneol m (Karneol m) poldragi kamen m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

karta ž (Karte ž) vstopnica ž; igralna karta ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kartirati (kartieren) zapisati, označiti na listu; vpisati, vrisati v zemljevid /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

karton m (Karton m) kakovostna lepenka ž; slikarska predloga za stensko sliko /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kartonirati (kartonieren) spenjati pole v kartonske platnice /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kartoteka ž (Kartothek ž) sistematično urejena zbirka listov s podatki; škatla za hranjenje takih listov
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

karželj m (Kaiserling m) užitna goba z oranžnim klobukom ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kaselc m (  ) nabiralnik m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kasirati (kassieren) prevzemati denar
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kastrola ž (Kasserolle ž) ponev ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kaširati (kaschieren) prilepiti na karton /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kateder m (Katheder s) miza za učitelja v razredu /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

katedrski (  ) ki se tiče katedra /$abbr; neživljenski, učenjakarski /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

katun m (Kattun m) tanka, potiskana bombaževina v platneni vezavi /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kausa ž (  ) grebljica ž
       Fran, GigaFida, slWaC

kausna ž (  ) slabo vino s /$abbr: kaj to kausno piješ?
       Fran

keber m (Käfer m) hrošč m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kegelj m (Kegel m) kiju podoben predmet, uporabljan pri kegljanju /$abbr: premagali so jih za štirinajst kegljev
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kegeljban m (Kegelbahn ž) kegljišče s /$abbr
       Fran

kegljati (kegeln) igrati igro, pri kateri se mečejo krogle proti kegljem, postavljenim v določenem redu /$abbr: kvarta in keglja
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

keha ž (Keiche ž) ječa ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kela ž (Maurerkelle ž) zidarska lopatica ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kelnar m (Kellner m) natakar m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kelnariti (  ) streči
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kembelj m (Kembel m) podolgovat, proti koncu odebeljen kovinski predmet, gibljivo pritrjen v zvon: slišali so se le udarci kemblja; utež ž: tehtnica s kembljem; spolni ud m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

keper m (Käper m) vrsta vezave in tkanina v taki vezavi /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kerlc m (Kerl m) korenjak m; premetenec m: to ti je kerlc
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

ketenšponar m (Kettenspanner m)
       Fran

ketna ž (Kette ž) veriga ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kevder m (Keller m) klet ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kibic m (Kiebitz m) kdor prisostvuje igri s kartami, šahovski igri ter posega vanjo navadno z nezaželenimi pripombami; navijač m: bil je navdušen kibic
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kibicati (kiebitzen) prisostvovati igri s kartami, šahovski igri ter posegati vanjo navadno z nezaželenimi pripombami: ko so šahirali, je kibical preko ograje; navijati
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kibla ž (Kübel m) vedro s: kibla za smeti
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kič m (Kitsch m) kič m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kifeljc m (Kipfel s) rogljič m; policaj m /$abbr: kifeljci ga že iščejo
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kiklja ž (Kittel m) krilo m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kiks m (Kicks m) spodrsljaj m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kiksniti (kicksen) napraviti spodrsljaj
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kiler m (Kühler m) hladilnik m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kimel m (Kümmel m) kumina ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kindergarten m (Kindergarten m) otroški vrtec m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kindra ž (Kinderfrau ž) varuška ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kipati (kippen) stresati
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kiper m (Kipper m) prekucnik m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kišta ž (Kisle ž) zaboj m /$abbr: pojdi v kišto
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kit m (Kitt m) tesnilo s, zamazka ž: steklarski kit
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kitati (kitten) tesniti; izravnavati površine s kitom: kitati steno
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

klaftra ž (Klafter ž) seženj m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

klajderkosten m (Kleiderkasten m) omara za obleko ž
       Fran

klajster m (Kleister m) škrobno lepilo s
       Fran, GigaFida

klamfa ž (Klampe ž) železna spona ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

klamfati (klampfen) besedičiti, kvantati
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

klapa ž (Klappe ž) družba ž: fantje se družijo v večje ali manjše klape; priprava za označevanje sinhronosti zvočnega in filmskega posnetka /$abbr: padla je prva klapa
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

klas m (Klasse ž) razred m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

klaviatura ž (Klaviatur ž) sistem tipk pri klavirju /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

klavir m (Klavier s) vrsta glasbila /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

klecenprot m (Kletzenbrot s) sadni kruh m
       Fran, KAS

klema ž (Klemme ž) oprijemka ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

klemprati (klimpern) brenkati
       Fran

klinker m (Klinker m) dvakrat žgana, tanjša opeka ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

klipsna ž (Klips m) sponka ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

klocen m (Klotz m) masiven kos lesa /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

klofar m (Klopfer m) iztepač m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

klofati (klopfen) iztepati
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

klošter m (Kloster s) samostan m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

klozet m (Klosett s) stranišče s
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

knajp m (  ) napitek iz kavnega nadomestka, proja ž (pražena cikorija, ječmen) /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

knajpati (kneipen) popivati
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

knajpati (kneippen) izvajati kuro, ki jo je predpisal katoliški duhovnik Sebastian Kneipp (1821-1897)
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

knajpkofe m (  ) napitek iz kavnega nadomestka, proja ž /$abbr
       Fran

knap m (Knappe m) rudar m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

knap (knapp) malo, tesno: na knap je šlo
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

knedelj m (Knödel m) cmok m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kneftra ž (Kneif m) jermen, ki med čevljarskim delom drži čevelj trdno na kolenih /$abbr: vajenca je pretepel s kneftro
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

knitelverz m (Knittelvers m) četverostopni jambski verz z zaporedno rimo /$abbr
       Fran, GigaFida

knoblah m (Knoblauch m) česen m /$abbr
       Fran, KAS

knof m (Knopf m) gumb m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

knofla ž (Knopfnadel ž) varnostna zaponka ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

knofleher m (Knopflöcher s) gumbnica ž
       Fran

koc m (Kotze ž) debela odeja ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kofe s (Kaffee m) kava ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kofezider m (Kaffeesieder m) kavarnar m
       Fran

koh m (Koch m) kuhar m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kohar m (Kocher m) kuhalnik m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

koja ž (Koje ž) pregrajena spalnica na ladji ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kolektura ž (Kollektur ž) zbiranje s, nabiranje s; zbirališče s; prodajalna srečk ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kolm m (Kohle ž) premog m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kombi m (Kombi m) zaprt avtomobil za prevoz blaga ali potnikov m: otroke vozijo v šolo s kombijem
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

komi m (Kommis m) trgovski pomočnik m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

komis m (Kommiß m) vojaščina ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

komisbrot m (Kommißbrot s) vojaški kruh m /$abbr
       Fran, GigaFida

komoda ž (Kommode ž) nizka predalna omara za perilo, predalnik m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

komot (kommod) udoben
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

komplicirati (komplizieren) zapletati, oteževati: elementarne nesreče so položaj v državi še bolj komplicirale
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

komplikacija ž (Komplikation ž) zaplet m, ovira ž: nihče ni računal, da se bodo pojavile komplikacije
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kompot m (Kompott s) celo ali narezano sadje, kuhano v sladkani, začinjeni vodi /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

komtur m (Komtur m) komendnik m, vitez, imetnik visokega reda m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kondenzator m (Kondensator m) priprava za spreminjanje pare v tekočino: vodno hlajeni kondenzator; priprava za kratkotrajno shranitev elektrike /$abbr: kondenzator se polni
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

konosament m (Konnossement s) ladijski tovorni list za blago, natovorjeno na ladjo, izdan v štirih izvirnikih
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

konstatirati (konstatieren) ugotoviti, dognati: z obžalovanjem je konstatiral, da se ne bo več vrnila
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kontor m (Kontor s) trgovska pisarna ž; podružnica ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kontrahaža ž (Kontrahage ž) sklepanje pogodb, npr. o državnem odkupu kmetijskih pridelkov
       Fran, GigaFida

kontrolor m (Kontroller m) nadzornik m, preglednik m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

konzerva ž (Konserve ž) pločevinka ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kopija ž (Kopie ž) prepis m, posnetek izvirnika
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kopirati (kopieren) delati posnetek (podobe), prepis (izvirnika); razmnoževati
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kopist m (Kopist m) prepisovalec m, posnemovalec m
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

korba ž (Korb m) košara ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

korespondenca ž (Korespondenz ž) dopisovanje s; dopisi m mn, pisma m mn
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

koreta ž (Karrette ž) voz na dveh kolesih m; slab avto m /$abbr: prodaj že to koreto
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

korifeja ž (Koryphäe ž) prvak m, veličina ž; mojster svoje obrti m: če je kdo profesor in ima lepo brado, pa misli, da je ob jednem že tudi literarna korifeja ()
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

korzet m (Korsett s) steznik m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kosten m (Kasten m) omara ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kostim m (Kostüm s)
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

košta ž (Kost ž) hrana ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

koštati (kosten) stati
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kovter m (Kolter m) prešita odeja ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kracati (kritzeln) čečkati
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

krah m (Krach m) neuspeh m: doživel je finančni krah; razpad m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kraherl m (Kracherl s) pokalica ž
       Fran, GigaFida, slWaC

krahirati (krachieren) propadati
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

krajcar m (Kreuzer m) v stari Avstriji kovanec z vrednostjo ene stotine goldinarja; nimam niti krajcarja
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

krama ž (Kram m) navlaka ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kramp m (Krampe ž) orodje za kopanje, navadno s sekalom in konico; močan, neroden konj m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

krampus m (Krampus m) spremljevalec sv. Miklavža /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

krancelj m (Kranz m) venec m; nedolžnost ž: vzel ji je krancelj
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

krankenhaus m (Krankenhaus s) bolnica ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

krankenkasa ž (Krankenkasse ž) bolniška blagajna ž
       Fran

kraval m (Krawall m) razgrajanje s, hrup m, vpitje s: ne delaj kravala zaradi tega
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kravalizirati (kravalisieren) razgrajati
       Fran, GigaFida

kravželj m (Krause ž) koder m
       Fran, GigaFida, slWaC

kravžljati (kräuseln) kodrati
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

kreda ž (Kreide ž) posojilo s, kredit m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kremenateljc m (Karbenati m) zarebrnica ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC

krempelj m (Krämpel m) roževinast ukrivljen izrastek na koncih prstov nekaterih živali
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kremšnita ž (Kremschnitte ž) kremna rezina ž /$abbr: šli smo na Bled na kremšnite
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

krenvurštl m (Krenwürstel s) hrenovka ž
       Fran

krep m (Krepp m) tkanina z drobnozrnato površino /$abbr; papir s prečno nagubano površino
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

krepati (krepieren) crkniti
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kreša ž (Kresse ž) enoletna, navadno kulturna rastlina /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

krigel ž (Krug m) vrč za pivo m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kripa ž (Krippe ž) lažji vprežni ali samotežni voz s košem m: naložili so polno kripo gnoja; avto in /$abbr: kupil je staro kripo
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kripel m (Krüppel m) pohabljenec m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kriticizem m (Kritizismus m) “kritična filozofija” ž, znanstveno preučevanje vrednosti; nagnjenje k (pre)ostri kritiki
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kritizirati (kritisieren) presojati, ocenjevati; grajati; nergati /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

krof m (Kropf m) golša ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

krof m (Krapfen m) krof m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

krogeljc m (Kragen m, Krügelchen s) ovratnik m
       Fran, slWaC, Janes

krokus m (Krokus m) podlesek m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

krona ž (Krone ž) okrogel okrasni predmet za na glavo kot znamenje vladarske oblasti; človek m /$abbr: krona stvarstva
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

krota ž (Kröte ž) krastača ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

krumpast (krumm, krump) šepav
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

ksiht m (Gesicht s) obraz m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kšeft m (Geschäft s) kupčija ž; posel m; trgovina ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kšeftar m (Geschäftmacher m) prekupčevalec m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

kšeftati (geschäft machen) trgovati
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

kufer m (Koffer m) kovček m; mam te poln kufer
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kufer m (Kupfer s) baker m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kuferšmid m (Kupferschmied m) kotlar m
       Fran

kugelager m (Kugellager s) kroglični ležaj m
       Fran

kugla ž (Kugel ž) krogla ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kujon m (Kujon m) porednež m, navihanec m, nepridiprav m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kukati (gucken) gledati skrivoma, pritajeno: kukal je skozi ključavnico
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kukerle m (Guckerl s) frčada ž, strešno okno s /$abbr; kukalo s
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kulisa ž (Kulisse ž) na okvir napeta, poslikana tkanina, ki omejuje odrski prostor in predstavlja del prizorišča gled.: na oder so prinesli kulise; ozadje s: vse so se dogovorili za kulisami
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kumeren (kümmerlich) beden, slaboten
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kunde m (Kunde m) pametnjakovič m: ti si pa res en kunde
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kunsthistorik m (Kunsthistoriker m) umetnostni zgodovinar m /$abbr
       Fran

kunšaft m (Kundschaft ž) odjemalci m mn
       Fran, Janes

kunšt ž (Kunst ž) umetnost ž; veščina ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kunšten (  ) vešč
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kuplunga ž (Kupplung ž) sklopka ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kura ž (Kur ž) izboljševanje življenja z načrtnim dajanjem zdravil, dieto, razgibavanjem telesa, s kopelmi; zdravljenje ž: ležalna kura, shujševalna kura
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kurat m (Kurat m) vojaški duhovnik /$abbr, $abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kurbel m (Kurbel ž) zaganjač m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kurbelvela ž (Kurbelwelle ž) odmična gred /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

kurblati (kurbeln) zaganjati; vžigati /$abbr: zakurblaj že
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

kurcšlus m (Kurzschluß m) kratek stik m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kurir m (Kurier m) sel m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kurz m (Kurs m) smer ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kušniti (küssen) poljubiti
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kuta ž (Kutte ž) meniško oblačilo s /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kuverta ž (Kuverte ž) pisemska ovojnica ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kuvertirati (kuvertieren) vložiti v kuverto
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kvakati (quaken) oglašati se z glasom kvak; govoriti /$abbr: ves večer je kvakal
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kvarclampa ž (Quarzlampe ž) posebna svetilka za umetno sončenje ž, umetno sonce s
       Fran, GigaFida

kvartir m (Quartier s) četrt ž; domovanje s: lisička je prav zvita zver, pod skal’co ima svoj kvartir
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kviht m (Gewicht s) utež ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kvint m (Gewinde s) navoj m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

kvit (quitt) brez obveznosti, dolgov: vračam ti, zdaj sva kvit
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

L

ladelc m (Schublade ž) predal m
       Fran, slWaC, Janes, KAS

lafeta ž (Lafette ž) topovski podstavek m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

lager m (Lager m) ležišče s; ležaj m; skladišče s; tabor m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

lajbič m (Leibchen s) životec m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

lajden m (  ) stranišče s
       Fran

lajerkosten m (Leierkasten m) lajna ž /$abbr
       Fran

lajha ž (Leiche ž) mrlič m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

lajhati se (leichen) preganjati; vlačugati se /$abbr: jaz delam, ti se pa lajhaš z babami; goniti (se) /$abbr: kuzla se spet lajha
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

lajhter m (Leuchter m) svečnik m
       Fran, KAS

lajna ž (Leier ž) glasbilo v obliki zabojčka z ročico, s katero se poganja mehanizem za proizvajanje melodije /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

lajnati (leiern) igrati na lajno /$abbr; kar naprej govoriti, ponavljati /$abbr: spet lajnaš eno in isto
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

lajstenga ž (Leistung ž) storitev ž
       Fran

lajstati (leisten) zdržati; moči
       Fran, slWaC, Janes

lajšta ž (Leiste ž) letev ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

lajštati (  ) pritrjevati letve /$abbr
       Fran, slWaC

lajtenga ž (Leitung ž) napeljava ž /$abbr; pamet ž: ‘maš dolgo lajtengo
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

lajtnant m (Leutnant m) poročnik m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

lak m (Lack m) raztopina, ki tvori, tanko nanesena na površino, zaščitno ali polepševalno prevleko: lak za lase
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

lakaj m (Lakai m) uniformiran služabnik za osebno strežbo; kdor je pretirano vdan nadrejenim /$abbr: ne maram ga, ker je lakaj
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

lakirati (lackieren) premazati z lakom
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

lakmus m (Lakmus s) modro barvilo iz rastlinskih lišajev; indikator m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

lambarija ž (  ) opaž m /$abbr
       Fran

lamela ž (Lamelle ž) tanka, podolgovata ploščica ž: lamelni parket
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

lamelirati (lamellieren) iz lamel sestavljati nov proizvod
       Fran, slWaC, KAS

lamentirati (lamentieren) tarnati: kaj že spet lamentiraš, saj ti ni nič hudega
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

lampa ž (Lampe ž) svetilka ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

lanckneht m (Landsknecht m) vojaški najemnik m, pešak m (zlasti od 15. do 17. st.) ; igra s kartami
       Fran, GigaFida, KAS

landaver m (Landauer m) štirisedežna kočija z zložljivo streho, ki se povezne na obe strani /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC

lansirati (lancieren) raztrositi vest; sprožiti, začeti; sploviti ladjo; izstreliti torpedo /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

larfa ž (Larve ž) maska ž, krinka ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

larifari m (Larifari s) nesmiselno, prazno govorjenje: vse skupaj je en sam larifari
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

lata ž (Latte ž) letev ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

laterna ž (Laterne ž) preprosta prenosna svetilka ž: vzdignil je laterno in posvetil po dvorišču; svetilka sploh /$abbr: izvošček je ustavil pod laterno
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

latrina ž (Latrine ž) preprosto stranišče na prostem, zlasti v taborišču: izkopali so jamo za latrino
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

laufarice ž mn (laufen) tekaške smuči /$abbr
       Fran, slWaC

laufarija ž (Lauferei ž) tek na smučeh m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

laufati (laufen) teči
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

laufer m (Läufer m) tekač m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

lauspub m (Lausbube m) pobalin m
       Fran

lavina ž (Lawine ž) plaz m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

lavirati (lavieren) pluti s spreminjanjem smeri; omahovati med več smermi, nazori
       Fran, slWaC, Janes, KAS

lavor m (Lavor s) umivalna posoda ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

lavta ž (Laute ž) lutnja ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

leder m (Leder s) usnje s /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

ledig (ledig) samski
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

ledirati (lädieren) poškodovati, raniti; oškodovati
       Fran, slWaC

ledrar m (Lederer m) usnjar m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

legar m (Lagerkrankheit ž) tifus m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

legirati (legieren) vezati; zliti, stapljati /$abbr; izboljšati okus juhi ali omaki, npr. z moko, smetano, rumenjakom /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

legitimacija ž (Legitimation ž) osebna izkaznica ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

legitimirati (legitimieren) zahtevati od koga, da dokaže svojo istovetnost
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

lerfant m (Lehrjunge m) vajenec m
       Fran, slWaC

libebrif m (Liebesbrief m) ljubezensko pismo s
       Fran

liferant m (Lieferant m) dobavitelj m
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

lifrati (liefern) dostaviti
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

ligeštul m (Liegestuhl m) ležalnik m
       Fran, GigaFida, Janes

likof m (Leitkauf m) pojedina ob zaključku dela oz. ob zaključeni kupčiji
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

lim m (Leim m) lepilo s; klej m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

limanica ž (Leimrute ž) paličica, prevlečena z lepljivo snovjo za lovljenje ptičev: fantje so lovili na limanice; kar omogoča, da kdo koga zvijačno privabi, pridobi: limanice in pasti življenja
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

limati (leimen) lepiti
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

limel m (Lümmel m) neotesanec m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

lintvern m (Lindwurm m) zmaj m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

lista ž (Liste ž) spisek m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

lojtra ž (Leiler ž) lestev ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

loden m (Loden m) trpežna, skoraj nepremočljiva tkanina, zlasti za lovske obleke /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

loken m (Locke ž) koder m
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

lon m (Lohn m) plačilo m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

loncman m (Landsmann m) rojak m
       Fran, slWaC, Janes

lorber m (Lorbeer m) lovor m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

losati se (sich los machen) znebiti se
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

lot m (Lot s) zlitina za spajanje kovinskih delov /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

lotati (löten) spajkati /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

ludra ž (Luder s) mrha ž
       Fran, GigaFida, slWaC

luft m (Luft ž) zrak m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

luftar m (Lüfter m) pridanič m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

luftati (lüften) zračiti
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

luftbalon m (Luftballon m) zračni balon m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

luftdruk m (Luftdruck m) zračni pritisk m
       Fran

luftdrukarica ž (  ) zračna puška ž
       Fran, GigaFida

lump m (Lump m) malopridnež m: če je raztrgan, še ni rečeno, da je lump
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

lumparija ž (Lumperei ž) veseljačenje s; ničvredno dejanje ali ravnanje: vse lumparije so prišle na dan
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

lumpati (lumpen) veseljačiti
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

lumpenproletariat m (Lumpenproletariat s) propadli ljudje iz različnih družbenih razredov in slojev /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

lunta ž (Lunte ž) vžigalna vrvica pri mušketah in starih topovih /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

lupa ž (Lupe ž) povečevalno steklo s: vzela ga je pod lupo
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

luster m (Lüster m) lestenec m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

lušt m (Lust ž) veselje s
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

luštati se (lüstet sich) hoteti: s tabo grem, ker se mi lušta
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

lušten (lustig) ljubek
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

M

magacin m (Magazin s) skladišče s
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

muher m (machen) strokovnjak m; spretnež m
       Fran, GigaFida, Janes

majer m (Meier m) oskrbnik m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

majnga ž (Meinung ž) mnenje s
       Fran, slWaC

majster m (Meister m) mojster m; strokovnjak m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

majsterštrih m (Meisterstrich m) mojstrska poteza ž /$abbr
       Fran

majzel m (Meißel ž) dleto s
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

makaronflajš m (Makkaronifleisch s) makaronovo meso s /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

maklatura ž (Maklatur ž) slab odtis m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC

makler m (Makler m) trgovski posrednik m; borzni posrednik m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

malar m (Maler m) slikar m; slikopleskar m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

malati (malen) slikati
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

malica ž (Mahlzeit ž) manjši obrok hrane: po malici je pridno delal
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

malicati (Mahlzeit ž) jesti malico
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

mandelj m (Mandel ž) sad mandljevca m: mandeljne bomo najlepše olupile, če jih bomo prej poparile
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

mandeljc m (Mandl s) živalski samec, navadno zajec: k zajklji so spustili mandeljca; mož m, fant m /$abbr: te tri mandeljce bomo pa že ugnali
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

mandi m (Mandl s) zajček m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

mangold m (Mangold m) blitva ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

manikircajg m (Manikürezeug s) pribor za manikiranje m
       Fran

manirlih (manierlich) olikan
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

mapa ž (Mappe ž) ovojnica ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

marejna ž (Almareyn s) omara ž
       Fran, slWaC

marela ž (Amrel s, Ambrell s) dežnik m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

marelmaher m (Amrelmacher m) dežnikar m
       Fran

marka ž (Mark ž) denarna enota ž: nemška marka
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

marka ž (Mark s) meja ž, mejno področje s; srednjeveška upravna enota v nemških deželah
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

markirati (markieren) označiti
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

marmorirati (marmorieren) poslikati z marmoru podobnim vzorcem
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

marod (marod/e/) bolan; opešan, oslabel
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

marodirati (marodieren) bolehati ali hliniti bolezen; zaostati za oddelkom hlineč onemoglost in pleniti /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

marof m (Meierhof m) oskrbniški dom m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

marš m (Marsch m) pohod m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

maršbataljon m (Marschbataillon s) pohodni bataljon m /$abbr
       Fran, GigaFida, KAS

marširati (marschieren) korakati /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

martrnik m (Märtyrer m) mučenik m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

maseljc m (Mass ž) merica ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

mašina ž (Maschine ž) stroj m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

mašinfirer m (Maschinenführer m) strojevodja m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

mašinist m (Maschinist m) strojnik m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

mašna ž (Masche ž) pentlja ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

mat (matt) brez leska in sijaja, moten
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

mater m (Marter ž) trud m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

matrati (martern) mučiti; truditi se
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

matrica ž (Matrize ž) kalup za ulivanje črk /$abbr; papirni preparat pri ciklostilnem ipd. razmnoževanju
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

matroz m (Matrose m) mornar m, zlasti v vojni mornarici /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

mavelj m (Maul s) gobec m
       Fran, GigaFida, Janes, KAS

mavrah m (Maurachel ž) užitna goba z jajčastim ali koničastim nepravilno jamičastim klobukom /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

mavsati se (mausen) goliti se: kokoši se mavsajo
       Fran, GigaFida, slWaC

mavzerica ž (Mauser ž) puška repetirka nemške proizvodnje, poimenovana po konstruktorju V. Mauserju (1834- 1914) /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

mebel m (Möbel s) pohištvo s mn
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

meblirati (möblieren) opremiti s pohištvom: meblirati stanovanje
       Fran

medikament m (Medikament s) zdravilo s
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

meldati (melden) naznaniti, sporočiti
       Fran, slWaC, KAS

melšpajz m (Mehlspeise ž) posladek m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

mentrga ž (Mehltruge ž) posoda za mesenje testa ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

mercedes m (Mercedes m) avtomobil tovarne Mercedes-Benz m /$abbr: direktor se je odpeljal z mercedesom
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

merk m (merken) pozornost ž: ni ga imela za k merk
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

merkati (merken) paziti
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

merkuca ž (Meerkatze ž) vrsta opice, morska mačka ž /$abbr
       Fran, Janes

mesing m (Messing s) medenina ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

mežnar m (Mesner m) cerkovnik m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

modrc m (Mieder s) nedrček m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

modroc m (Matratze ž) žimnica ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

mojškra ž (  ) šivilja ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

monštranca ž (Monstranz ž) navadno umetniško izdelana priprava, v kateri je v zastekljeni odprtini vidno nameščena posvečena hostija /$abbr: z monštranco blagoslavljati vernike
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

montel m (Mantel m) plašč m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

montirajzen m (Montiereisen s) gl. pajsar m
       Fran, slWaC

montirati (montieren) pritrjevati, nameščati, postavljati; načrtno povezovati, urejevati posnetke v film /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

moped m (Moped s) lahko motorno kolo s
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

morgen m (Morgen m) jutri; nikoli: to bo pa malo morgen
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

morost m (Morast m) barje s
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

mošt m (Most m) sladek sok iz mletega, mečkanega grozdja, sadja
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

možnar m (Mörser m) terilnik m; okrogli posodi podobna priprava za pokanje s smodnikom
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

mufna ž (Muffe ž) razdelilna cev ž /$abbr
       Fran, slWaC, Janes, KAS

muja ž (Mühe ž) trud m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

mujati se (sich mühen) truditi se
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

mulda ž (Mulde ž) odtočni jarek m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

mulprata ž (  ) pljučna pečenka ž
       Fran, GigaFida, slWaC

mundštikeljc m (Mundstück s) ustnik m
       Fran, GigaFida

municija ž (Munition ž) strelivo s /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

mus (Muß s) nuja ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

muskel m (Muskel m) mišica ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

muskelfiber m (Muskelfieber s) mišični krč m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

mušter m (Muster m) vzorec m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

N

nacehati se (sich bezechen) upijaniti se /$abbr
       Fran

naftengar m (Nachtigall ž) slavček m /$abbr
       Fran

nagelj m (Naglein s) okrasna rastlina z nasprotno stoječimi listi in dišečimi cveti /$abbr: odtrgal je nagelj in si ga zataknil v gumbnico
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

nagravžen (grausam) odvraten, gnusen
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

nahtkastel m (Nachtkästchen s) nočna omarica ž
       Fran

nahtliht ž (Nachtlicht s) nočna lučka ž
       Fran

najner m (Neuner m) devetka ž; devetak m
       Fran, slWaC, Janes

nalimati (anleimen) nalepiti: na pismo je nalimala znamko
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

narcisa ž (Narzisse ž) ključek m, bedenica ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

našponati (einspannen) napeti
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

naštelati (einstellen) naravnati
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

naštimati (bestimmen) pripraviti
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

nerc m (Nerz m) kuna zlatica ž /$abbr; krzno te živali
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

nergati (nörgeln) sitnariti
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

nervirati (nervieren) živcirati
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

net m (Niet s) zakovica ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

netati (nieten) spojiti z neti
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

nikelj m (Nickel s) kem. element, taljiva kovina srebrnkasto bele barve
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

niša ž (Nische ž) vdolbina v steni: stranska oltarna niša
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

nobel (nobel) gosposki
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

nokerl m (Nockerl s) žličnik m
       Fran

nucati (nutzen) rabiti
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

nudelj m (Nudel ž) rezanec m: v juho je zakuhala nudeljne
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

nudelbret m (Nudelbrett s) deska za testo ž
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

nula ž (Null ž) ničla ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

numera ž (Nummer ž) številka ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

nuna ž (Nunne ž) redovnica ž /$abbr: postala je nuna
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

O

oberst m (Oberst m) polkovnik m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

ocirati (zieren) okrasiti
       Fran, slWaC

ofer m (Opfer s) cerkveno darovanje s /$abbr: v nedeljo bo ofer
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

oferta ž (Offerte ž) ponudba ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

ofnar m (Offner m) odpirač m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

ofnati (öffnen) odpreti
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

ofrati (opfern) dati, darovati: a mi lahko ofraš pol ure časa; žrtvovati
       Fran, slWaC, Janes, KAS

ohcet ž (Hochzeit ž) svatba ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

ohtar m (Achter m) osmica ž; zvitost kolesa: kolo ima ohtar
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

oksenaugen m (Ochsenauge s) zakrknjeno jajce s
       Fran

okulirati (okulieren) vstavljati oko cepiča za lubje podlage, cepiti na oko /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

oltar m (Altar m) večji predmet z mizi podobnim delom za opravljanje krščanskega bogoslužja /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

oravbati (berauben) oropati
       Fran, slWaC, Janes

orden m (Orden m) odlikovanje s /$abbr: na prsi si je pripel orden
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

original m (Original s) izvirnež m, kdor se po določeni lastnosti, nazoru, navadi loči od drugih: zase je mislil, da je velik original
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

oringel m (Ohrringel m) uhan m
       Fran

P

paca ž (Beize ž) kvaša ž: meso je dala v paco
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

pacarija ž (Patzerei ž) slabo delo s
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

pacati (patzen) slabo delati
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

padar m (Bader m) ranocelnik m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

paf (paff) biti nem od osuplosti: čisto sem paf
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

pajc m (Beize ž) lužilo s
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

pajcati (beizen) kvasiti; lužiti
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

pajs m (beißen) grižljaj m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

pajsar m (  ) gl. montirajzen m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

pajzelj m (Beisl s) zakoten, zanemarjen gostinski lokal: v tem pajzeljnu imajo dobro kapljico; majhen, neprimeren prostor: za ta pajzelj preveč plačuješ
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

pakeljc m (Paket s) zavoj m: pakeljc se je izgubil
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

paket m (Paket s) predmet z ovojem zaradi prenosa, prevoza: odviti paket
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

paketreger m (Paketträger m) prtljažnik m
       Fran, slWaC, Janes

pakirati (packen) dajati blago, izdelke v ovojno škatlo, navadno zaradi zaščite, lažjega prenosa, prevoza: pakirali so mast v tube
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

pakna ž (  ) zavorna ploščica ž /$abbr
       Fran, slWaC, Janes

pakpapir m (Packpapier s) ovojni papir m
       Fran, GigaFida, KAS

pakunga ž (Packung ž) zavoj m, paket m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

pancer m (Panzer m) oklep m; smučarski čevelj m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

pangeljc m (Bändlein s) nitka m: en pangeljc ti visi s plašča
       Fran, GigaFida

pant m (  ) tečaj m: vrata so se snela s pantov
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

par m (Paar s) skupina dveh oseb: bila sta prav čeden par; skupina dveh enot: kupila je nov par nogavic; dve istovrstni živali istega spola: v voz je vpregel par volov; dve istovrstni živali nasprotnega spola: siničji par si je spletel novo gnezdo; izjemen: pil je vino, ki mu ga ni bilo para; nekaj, nekoliko: pred par dnevi je bil še doma
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

paradajz m (Paradeis m) paradižnik m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

pare ž mn (Bahre ž) mrtvaški oder m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

parket m (Parkett s) ploščice iz trdega lesa za tla /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

parketpasta ž (Parkettpaste ž) loščilo za parket s
       Fran

parkirati (parkieren) puščati motorno vozilo dalj kot petnajst minut na mestu, ki je za to določeno: tu je prepovedano parkirati
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

parkplac m (Parkplatz m) parkirišče s
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

part m (Part m) del m; delež m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

parta ž (Parte ž) osmrtnica ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

pasta ž (Paste ž) gosto mazilo s; loščilo s; krema ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

pašteta ž (Pastete ž) mazav mesni izdelek iz sesekljanega pretlačenega mesa, drobovine in začimb /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

paver m (Bauer m) kmet m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

pavola ž (Baumwolle ž) bombaž m
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

pavolica ž (Baumwolle ž) bombažna prejica ž /$abbr
       Fran, GigaFida

pavka ž (Pauke ž) glasbilo v obliki kotla, ki ima čez odprtino napeto kožo /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

pedal m (Pedal s) del priprave, s katerim se ta z nogo goni, poganja: pritiskati na pedal; del priprave, s katerim se ob pritiskanju z nogo kaj premika: pritisnil je na pedal za plin; vzvod pri nekaterih glasbilih za podaljšanje, utišanje zvoka: levi pedal pri klavirju
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

pedenati (bedienen) streči
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

pedentar m (Bediente m) strežnik m
       Fran, GigaFida

peglati (bügeln) likati
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

peglezen m (Bügeleisen s) likalnik m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

peklati (betteln) beračiti
       Fran, GigaFida, Janes, KAS

pelc m (Pelz m) krzno s
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

pelcer m (Pelzer m) cepič m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC

pelckrogeljc m (Pelzkragen m) krznen ovratnik m
       Fran

pelcmontel m (Pelzmantel m) krznen plašč m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

penzel m (Pinsel m) čopič m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

penzelpocar m (Pinselpatzer m) soboslikar m; slikar m /$abbr
       Fran

penzelštrih m (Pinselstrich m) poteza s čopičem ž
       Fran

penzijon m (Pension ž) pokojnina ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

penzijonist m (Pensionist m) upokojenec m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

penzlati (pinseln) pleskati; slikati /$abbr
       Fran, slWaC, Janes

perla ž (Perle ž) biser m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

persona ž (Person ž) oseba ž; osebnost ž: bil je velika persona
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

perzijaner m (Persianer m) ženski plašč iz kodrastega krzna perzijskih jagnjet
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

piber m (Biber m) bober m: pibri ne živijo pri nas
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

picajzelj m (  ) pretirano vesten, natančen človek m; sramna uš ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

piflar m (  ) nekdo, ki se uči mehanično, brez razumevanja: Janko je piflar
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

piflati se (  ) učiti se mehanično, brez razumevanja: že cel dan se piflam
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

pikelhavba ž (Pickelhaube ž) značilna čelada s konico nemških vojakov v I. svetovni vojni /$abbr
       Fran

pikhamer m (Pickhammer m) kladivo za kopanje s /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

pikirati (pikieren) presajati; strmoglaviti; nameriti
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

piksna ž (Buchse ž) pušica ž; konzerva ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

pikzigmar m (Piksieben ž) nepomemben, neupoštevan človek m /$abbr: čudno, da se družiš s takim pikzigmarjem
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

pildek m (Bildehen s) podobica ž; listek m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

piltaver m (Bildhauer m) kipar m
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

pimpelj m (Pümpel m) moški spolni ud /$abbr, $abbr
       Fran, GigaFida, slWaC

pimpeljdragonar m (Piimpeldragoner m) gumb na razporku /$abbr
       Fran

pimpinela ž (Pimpinelle ž) janež m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

pinija ž (Pinie ž) sredozemsko iglasto drevo z dolgimi iglicami in velikimi storži /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

pinta ž (Binde ž) povoj m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

pintar m (Binder m) sodar m
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

pir m (Bier s) pivo s
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

pirprajer m (Bierbrauer m) pivovarnar m
       Fran

piršna ž (Bürste ž) krtača ž
       Fran, GigaFida, Janes

plac m (Platz m) trg m; tržnica ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

plahta ž (Plache ž) ponjava ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

plajba ž (Blei s) svinčnica ž /$abbr: dati v plajbo
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

plajbati (bleien) meriti s svinčnico; ravnati /$abbr
       Fran, GigaFida

plajštift m (Bleistift m) svinčnik m
       Fran

plakat m (Plakat s) večji list, pola papirja z obvestilom, vabilom, razglasom
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

plakatirati (plakatieren) lepiti, pritrjevati plakate
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

plan m (Plan m) načrt m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

planka ž (Planke ž) ograja ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

plata ž (Platte ž) plošča ž /$abbr; vinilna gramofonska plošča /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

plateljc m (Blatt s) list m; igralna karta brez vrednosti
       Fran

platfus m (Plattfuss m) ploska noga ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

plav (blau) moder
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

plavšati (plauschen) kramljati; osvajati
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

pleh m (Blech s) pločevina ž; pločevinast pekač m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

plehmuzika ž (Blechmusik ž) godba na pihala ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

pletna ž (Blette ž) plitev čoln m: blejska pletna
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

plisirati (plissiren) nabirati v gube
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

pliš m (Plüsch m) tkanina z daljšo, ščetkasto površino na eni strani: igrače iz pliša
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

plonkati (  ) prepisovati /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

plonkcegelc m (  ) listek za prepisovanje m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC

plozati (blasen) pihati, trobiti; natolcevati
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

plug m (Pflug m) ralo s /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

plundra ž (Plunder ž) voden, shojen sneg m: sneg se je spremenil v plundro
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

poahtati (beachten) popaziti
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

pob m (Bub m) fant m: je še pob
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

poc m (  ) lepljiva snov ž: to je en sam poc
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

pocar m (Patzer m) slabič m, neodločnež m: ne bi smeli zaupati dela temu pocarju; šušmar m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

pocati (patzen) omahovati
       Fran, slWaC, Janes, KAS

pocahnati (bezeichnen) zaznamovati
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

poden m (Boden m) tla ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

podšprajcati (spreizen) podpreti
       Fran, slWaC

pofajhtati (befeuchten) navlažiti
       Fran

pofel m (Pofel m) plaža ž: kaj bereš tak pofel
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

poflajštrati (pflastern) polepiti z obližem: celega je poflajštral
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

poforškati (forschen) poiskati
       Fran

poglihati (gleichen) poravnati
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

pograjfati (greifen) zgrabiti
       Fran, GigaFida, Janes

pokati (packen) pripravljati prtljago: kmalu se bodo selili, že pokajo
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

policaj m (Polizei ž) uniformirani pripadnik organa za javno in državno varnost: policaj s pendrekom
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

policist m (Polizist m) uniformirani pripadnik organa za javno in državno varnost: pretepli so ga policisti
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

poliklinika ž (Poliklinik ž) zdravstvena ustanova za bolnike, ki lahko že sami hodijo na specialistične preglede
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

polir m (Polier m) delovodja m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

polirati (polieren) loščiti
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

polirpasta ž (Polierpasta ž) loščilo s
       Fran, slWaC, Janes

pomalati (bemalen) poslikati
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

pomp m (Pomp m) živahno, razburljivo dogajanje: pomp ob kronanju novega kralja; hrup m, trušč m: njen rojstni dan so proslavili brez pompa
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

pomujati se (sich bemühen) potruditi se, prizadevati si
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

ponk m (Bank ž) delovna miza ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

ponucati (benützen) porabiti
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

popati (papen) lepiti; klejati
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

porhant m (Barchent m) barhant m
       Fran, GigaFida, slWaC

porta ž (Bortre ž) trak m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

portir m (Portier m) vratar m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

posten m (Posten m) straža ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

pošrek (schräg) počez
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

poštmajster m (Postmeister m) poštar m
       Fran

povšter m (Polster m) blazina ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

povštertanc m (Polstertanz m) ples z blazino
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

prajerca ž (Brauerei ž) pivovarna ž
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

prajz m (Preis m) nagrada ž
       Fran, GigaFida, slWaC

praktikabel m (praktikabel) zložljiv element za izdelavo odra
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

pram m (Braun m) rjav konj, rjavec m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

prata ž (Braten m) pečenka ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

preican (gehitzt) prepoten
       Fran

prenati (brennen) kodrati z vročimi frizerskimi škarjami
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

prerajžati (bereisen) prepotovati
       Fran, GigaFida, slWaC

preša ž (Presse ž) stiskalnica ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

prešati (pressen) stiskati
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

prezeljni m mn (Brösel m) krušne drobtine ž mn
       Fran

prična ž (Pritsche ž) pograd m: jetnik je sedel na prično
       Fran, slWaC, Janes, KAS

pridiga ž (Predigt ž) govorno podajanje vsebinsko zaokrožene verske snovi /$abbr; dajanje naukov /$abbr: zaslužil si je pridigo
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

pridigar m (Prediger m) duhovnik, ki govorno podaja vsebinsko zaokrožene verske snovi /$abbr; kdor se zavzema za kako idejo, nazor: biti pridigar morale
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

pridigati (predigen) govorno podajati vsebinsko zaokrožene verske snovi /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

prifunga ž (Prüfung ž) izpit m
       Fran

prišvasan (schweißen) rahlo okajen: po cele dneve je bil prišvasan
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

prišvasati (schweißen) udariti, mahniti: prišvasal ga je
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

proba ž (Probe ž) poskus m; vaja ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

probati (proben) poskusiti
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

probedruk m (Probedruck m) poskusni odtis m /$abbr
       Fran

protfan m (Bratpfanne ž) pekač m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

pruh m (Bruch m) kila ž /$abbr; kamnolom m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

pruštok m (  ) plašč iz trpežne, skoraj nepremočljive tkanine, navadno lovski /$abbr
       Fran

puc m (Putz m) okras m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

pucati (putzen) čistiti
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

pucflek m (Putzfleek m) podrejen, odvisen človek: tvoj pucflek pa že ne bom
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

pucvola ž (Putzwolle ž) volna za čiščenje ž
       Fran, slWaC, Janes

puč m (Putsch m) državni udar m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

pudelj m (Pudel m) koder m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

pufer m (Puffer m) odbijač m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

pukelj m (Buckel m) grba ž; hrbet m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

pulfer m (Pulver s) smodnik m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

pulferc m (Pulfer s) prašek m
       Fran, KAS

pult m (Pult s) mizi podoba priprava med prodajalcem in kupcem, na katero se daje blago
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

pumpa ž (Pumpe ž) črpalka ž; bencinska črpalka ž: sosed dela na pumpi; zračna tlačilka ž: pumpa za kolo
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

pumparice ž mn (Pumphose ž) hlače hlamudrače ž mn
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

pumpati (pumpen) črpati; napihniti
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

punca ž (Punze ž) žig na predmetih iz dragih kovin; vtiskalo, ki se rabi pri tem
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

punec m (Punze ž) gl. punca ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

punkelj m (Bündel s) manjši zavitek m; podloga za klekljanje ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

punktlih m (pünktlich) točen: zahtevam, da ste punktlih
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

punt m (Bund m) zveza ž; upor m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

purgar m (Bürger m) meščan m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

purgermajster m (Bürgermeister m) župan m /$abbr
       Fran, slWaC

purš m (Bursche m) fant m; častniški strežaj m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

pušeljc m (Büschel s) šopek m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

pušpan m (Buschbaum m) okrasni zimzeleni grm ali nizko drevo z drobnimi usnjatimi listi in trdim lesom /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

puštab m (Buchstabe m) črka ž /$abbr: to so eni puštabi
       Fran, GigaFida, slWaC

puštabirati (buchstabieren) črkovati
       Fran

puštal m (Burgstall m) gradišče s
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

puta ž (Pute ž) koklja ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

puter m (Butter ž) maslo s
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

R

radirati (radieren) radirati; brisati
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

radkapa ž (Radkappe ž) okrasni pokrovi na avtomobilskih platiščih /$abbr: na poti je izgubil radkapo
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

rajber m (Reiber m) strgalo s /$abbr
       Fran, GigaFida, KAS

rajc m (Reiz m) dražljaj m; mik m, čar m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

rajcati (reizen) dražiti: rajcala ga je; mikati: rajca me, da bi šel
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

rajh m (Reich s) ime za nemško državo /$abbr: prvi rajh
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

rajmati se (reimen) spodobiti se
       Fran, slWaC, KAS

rajsfršlus m (Reißverschluß m) zadrga ž /$abbr
       Fran, Janes, KAS

rajskoh m (Reiskoch m) rižev narastek m /$abbr
       Fran

rajsnedel m (Reissnadel ž) risalni žebljiček m
       Fran, GigaFida

rajtati (  ) meniti
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

rajtšola ž (Reitschule ž) jahalna šola ž
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

rajthoze ž mn (Reithose ž) jahalne hlače ž mn
       Fran, GigaFida

rajž m (Reis m) riž m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

rajža ž (Reise ž) potovanje s: ko študent na rajžo gre
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

rajžati (reisen) potovati
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

raketa ž (Rakete ž) izstrelek, ki ga potiskajo reaktivno delujoči plini
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

ram m (Rahmen m) okvir m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

rampa ž (Rampe ž) zapornica ž; oder pred zaveso /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

rang m (Rang m) čin m /$abbr: on je nižji rang
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

ranglista ž (Rangliste ž) popis, seznam častnikov /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

rapir m (Rapier s) raven, koničast borilni meč m; floret m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

raster m (Raster m) sito s /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

rastrirati (rastrieren) delati raster, vleči črte /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

rašpla ž (Raspel ž) pila ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

rašplati (raspeln) piliti /$abbr
       Fran, KAS

rata ž (Rate ž) obrok m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

raufati se (sich raufen) rvati se
       Fran, slWaC, Janes

raufenk m (Rauchfang m) dimnik m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

raufenkirer m (Rauchfangkehrer m) dimnikar m
       Fran, slWaC

rauhati (rauchen) kaditi: rauha kot Turek
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

rauhkamra ž (Rauchkammer ž) prostor za prekajevanje mesa
       Fran, GigaFida, slWaC

ravbar m (Räuber m) ropar m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

ravbarkomanda ž (  ) razbojniška postojanka ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

ravhati (rauben) ropati
       Fran, GigaFida

ravbšic m (Raubschießen s) divji lovec m /$abbr: lovci so preganjali ravbšice
       Fran, GigaFida, slWaC

raziraparat m (Rasierapparat m) brivnik m: za obletnico mu je kupila raziraparat
       Fran

razirati (rasieren) briti
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

razircajg m (Rasierzeug s) brivnik m
       Fran

razirmašina ž (Rasiermaschine ž) brivski aparat m
       Fran

realka ž (Realschule ž) tip srednje šole /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

referenca ž (Referenz ž) priporočilo s: on je dobra referenca
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

regal m (Regal s) kos pohištva, sestavljen iz polic, omaric, pritrjenih na steno
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

regele m (Regel ž) pravilo s: pri nas je vse po regelcih
       Fran, slWaC, KAS

regenmontel m (Regenmantel m) dežni plašč m
       Fran

regirati (regieren) vladati; upravljati
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

regler m (Regler m) uravnalec m /$abbr; mešalna miza /$abbr: delal je za reglerji
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

regresirati (regressieren) nazadovati, pojemati; plačati odškodnino /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

rekeljc m (Röcklein s) suknjič m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

rekrut m (Rekrut m) nabornik m /$abbr: zdravnik je pregledal rekrute
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

rekrutirati (rekrutieren) nabirati, pridobivati za sodelovanje v vojski /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

remelj m (  ) lata ž: strešne cegle so polagali na remeljne
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

rena ž (  ) pokrovka ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

rentgen m (Röntgen s) rentgenski aparat /$abbr; rentgenski pregled /$abbr: bolnika so poslali na rentgen
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

resteljc m (Rest m) ostanek m: tukaj je še en resteljc
       Fran

reš (resch) hrustljav
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

rešpekt m (Respekt m) spoštovanje s: ali jaz nimam posebnega rešpekta pred njim ()
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

revir m (Revier s) območje s: ne išči gob tukaj, to je moj revir; lovišče s /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

ribati (reiben) s premikanjem po ribežnu delati iz živila majhne kose: ribati zelje; čistiti s trdo krtačo po površini,navadno mokri: poribala je tla; drgniti: z desnico je drgnil ob hlače
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

ribežen m (Reibeisen s) priprava z ravnimi, polkrožnimi rezili ali ostrimi izboklinami
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

rigelj m (Riegel m) zapah m
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

rigljati (riegeln) zapirati z zapahom: zarigljal je vrata
       Fran

rihta ž (  ) jed ž: za kosilo so imeli pet riht
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

rihtati (richten) ravnati; urejati
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

ringelšpil m (Ringelspiel s) vrtiljak m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

rikverc (rückwärts) nazaj
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

rinka ž (Ring m) obroč m; prstan m: samo za rinko ji gre
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

rips m (Rips m) gosta tkanina z rebri /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

rižibiži m (Risipisi s) rižota z grahom /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC

rola ž (Rolle ž) zvitek m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

rolati (rolen) zvijati
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

rom m (Rahmen m) okvir m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

roncelj m (  ) nitka, ki visi z obleke: tam imaš en roncelj
       Fran

ror m (Rohr s) cev ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

ror m (Röhre ž) pečica ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

rorcange ž mn (Rohrzange ž) cevne klešče ž mn
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

rostfrej (rostfrei) ki ne podleže rjavenju
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

rošada ž (Rochade ž) menjava ž /$abbr; rošade vodilnega osebja
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

rotovž m (Rathaus s) mestna hiša
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

rozental m (Rosenthal) vrsta porcelana
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

rozina ž (Rosine ž) rozina ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

roženkranc m (Rosenkranz m) rožni venec m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

rožmarin m (Rosmarin m) rožmarin m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

rufati (rufen) klicati
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

ruker m (Rücker m) pritisk m; trk m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

rumel m (Rummel m) hrup m: iz šole je bilo slišati rumel
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

rumpel m (Rumpel m) nered m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

rumpelkamra ž (Rumpelkammer ž) ropotarnica ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

runda ž (Runde ž) časovno omejen del dvoboja /$abbr: runda traja tri minute; pri igri s kartami skupek toliko partij, da vsak od igralcev enkrat deli: zaigrajva še eno rundo; enaka količina, navadno alkoholne pijače za več oseb, ki se naroči naenkrat /$abbr: drugo rundo plačam jaz
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

ruzak m (Rücksack m) nahrbtnik m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

S

sala ž (Saal m) dvorana ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

saprabolt (sapperlot) vzklik začudenja, jeze: saprabolt, kje si se pa potepal
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

sciran (verzehrt) razjeden; razsušen
       Fran

secirati (sezieren) razteleševati, preiskovati truplo ali organe z rezanjem zaradi ugotovitve njihove zgradbe, bolezenskih sprememb /$abbr; analizirati, razčlenjevati: secirati moderno slikarstvo
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

semiš m (Sämischleder s) mehko usnje s krajšimi vlakni iz telečjih kož, kosmateno na mesni strani /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

septet m (Septett s) glasbeno delo za sedem glasov; zbor sedmih pevcev /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

simpel (simpel) preprost: naloga je bila simpel
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

sims m (Sims m) robnik m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

solatendorf m (Salat m, Dorf s) Trnovo, predel Ljubljane
       Fran, GigaFida, slWaC

solcštangel m (Salzstangel m) soljenec m
       Fran

sold m (Sold m) denar m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

soldat m (Soldat m) vojak m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

sortiment m (Sortiment s) izbira blaga, urejenega po vrstah, kakovosti in ceni /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

sortirati (sortieren) prebirati, večjo količino stvari iste vrste ločevati po kakovosti, značilnosti: krompirje že sortiran
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

sotlar m (Sattler m) sedlar m; tapetnik m
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

stamin m (Stamin s) vrsta blaga /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

stelaža ž (Stellage ž) polica ž: ozimnico je zložila na stelažo
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

Š

šablona ž (Schablone ž) priprava, ki omogoča večkratno izdelavo predmeta z natančnim posnemanjem vzorca: odrezal je šipo po šabloni; obrazec m, vzorec m: teorija ustreza splošnim šablonam
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

šablonizirati (schabionisieren) dajati čemu ustaljeno ali pogosto ponavljajočo se obliko: življenje se ne sme šablonizirati
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

šabraka ž (Schabracke ž) podsedlica ž, olepšana sedelna odeja ž
       Fran, GigaFida, slWaC

šacati (schätzen) rad imeti
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

šafla ž (Schaufel ž) široka lopata ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

šafot m (Schafott s) krvniški oder na katerem izvršujejo smrtne obsodbe, morišče s: grozil mu je šafot
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

šaht m (Schact m) jašek m /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

šajba ž (Scheibe ž) lončarsko kolo s; prevara ž: vreči koga na šajbo; šipa ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

šajbenbrišer m (Scheibenwischer m) brisalec m /$abbr
       Fran, slWaC

šajbca ž (Scheibe ž) objektiv m /$abbr, $abbr: kakšno šajbco pa imaš?
       Fran, slWaC

šajdesen m (Scheidessen s) poslovilna jed, navadno pecivo: domov so prinesli šajdesen
       Fran

šajn m (Schein m) pojemajoči sijaj izvira svetlobe, svetlikanje: danes ima luna šajn
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

šajnati (scheinen) svetiti: tako ga je zglancala, da se kar šajna; svitati (se): se mi že šajna
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

šajtrga ž (  ) samokolnica ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

šajze s (Scheiße ž) sranje s
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

šal m (Schal m) daljši kos blaga ali tkanine, ki se nosi zlasti okoli vratu: pletla je šal
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

šalica ž (Schale ž) skodelica ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

šalobarda ž (  ) nespamenten, neumen človek /$abbr: ne bod’mo šalobarde ()
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

šalotka ž (Schalotte ž) drobna čebula z milejšim okusom /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

šaltati (schalten) prestavljati /$abbr: prešaltaj v drugo
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

šalter m (Schalter m) stikalo s
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

šalthebel m (Schalthebel m) prestavna ročica ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

šaltunga ž (Schaltung ž) prestava ž /$abbr
       Fran, Janes

šamrola ž (  ) vrsta smetanove sladice /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

šamšnita ž (  ) smetanova rezina ž /$abbr
       Fran, GigaFida, Janes

šance ž mn (Schanze ž) obrambni nasip m, okop m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

šank m (Schank m) točilni pult m /$abbr: vsak dan je visel za šankom
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

šantati (  ) šepati
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

šap m (Schappe ž) svilena preja ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

šapelj m (Schappel s) naglavni okras v narodni noši /$abbr: nevestin šapelj
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

šarf (scharf) oster; začinjen
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

šarfšic m (Scharfschütze m) posebno dober strelec m; ostrostrelec m /$abbr
       Fran

šarkelj m (  ) kolač m /$abbr: marmorni šarkelj
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

šarpija ž (Scharpie ž) pukano platno, nekdaj za obvezovanje ran /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC

šatirati (schattieren) senčiti
       Fran

šatulja ž (Schatulle ž) manjša škatla, skrinjica za shranjevanje dragocenosti
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

šaušpiler m (Schauspieler m) igralec m /$abbr, $abbr
       Fran, GigaFida, Janes

šebik (schäbig) oguljen: ves si šebik
       Fran

šefla ž (Schöpflöfel m) zajemalka ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

šelna ž (Schelle ž) kovinska objemka ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

šenkati (schenken) podariti
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

šerpa ž (Schärpe ž) ruta ž; prepasnica ž
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

šibati (schieben) hiteti: kam šibaš; onanirati /$abbr: šibal si ga je pod kovtrom
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

šibedah m (Schiebedach s) pomična streha ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

šibetir m (Schiebetör ž) drsna vrata ž
       Fran

šicati (schißen) streljati /$abbr: danes šicajo glinaste golobe; streljati /$abbr: vse so pošicali
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

šicgraben m (Schießgraben m) strelski jarek m /$abbr
       Fran, slWaC, Janes

šif m (Schiff s) ladja ž
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

šifpoden m (Schiffboden m) ladijski pod m /$abbr
       Fran

šiht m (Schicht ž) delo s, služba ž /$abbr: od šestih do dveh imam šiht
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

šihta ž (  ) filmska emulzija ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

šikati se (sich schicken) spodobiti se: Helena kuha, pere, lika kot se šika
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

šilt m (Schield m) ščitnik na kapi m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

šimelj m (Schimmel m) belec m: zajahal je šimeljna; obrazec m, formular m: uradnik se je držal šimeljna
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

šimfati (schimpfen) kritizirati, očitati napake: rad je šimfal čez politiko
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

šina ž (Schiene ž) tirnica ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

šink m (Schinken m) svež ali prekajen svinjski vrat m /$abbr: narezala je poln krožnik šinka
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

šintar m (Schinder m) konjederec m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

šipa ž (Scheibe ž) kos navadno ravnega stekla za zapiranje kake odprtine: potrkal je na šipo
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

širajzen m (Schüreisen s) greblja ž, žeželj m
       Fran

širhakel m (Schüraken m) grebljica ž, žeželj m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

širn m (Schirm m) senčilo s
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

škarpa ž (skarpier) zid med dvema višinama zemljišča za preprečevanje usipanja, drsenja zemlje /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

škatla ž (Schachtel ž)
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

škrofeljni m mn (Skrofel ž) jetične bezgavke ž mn /$abbr
       Fran, GigaFida, KAS

škrofuloza ž (Skrofulöse ž) jetika ž /$abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, KAS

šlafati (schlafen) spati
       Fran

šlafcimer m (Schlafzimmer s) spalnica ž
       Fran

šlafkamra ž (Schlafkammer ž) manjša spalnica ž
       Fran

šlafrok m (Schlafrock m) domača halja ž: doma si je nadel šlafrok
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

šlager m (Schlager m) popevka ž: prepevali so sentimentalne šlagerje
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

šlagverk m (Schlagwerk m) sodba ž
       Fran, KAS

šlajer m (Schleier m) pajčolan m
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

šlajm m (Schleim m) sluzasta gosta brezbarvna tekočina; človekov izloček m: pljunil je gost šlajm
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

šlajn m (Schlei ž) linj m /$abbr, $abbr
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

šlamastika ž (Schlamassel m) neprijeten, zapleten položaj: izkopal se je iz šlamastike
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes

šlamparija ž (Schlamperei ž) nemarnost ž; površno, slabo opravljeno delo
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

šlampast (schlampig) zanikrn, neurejen; površen: ne bodi tako šlampast
       Fran, GigaFida, slWaC, Janes, KAS

šlank (schlank) vitek: rada bi bila šlank