Arcticae horulae

Seznam kratic v Slovarju nemških izposojenk

Gor: Arcticae horulae Prejšnji: Splošna napotila in navodila za uporabo Naslednji: Gesla
Gor: Arcticae horulae Prejšnji: Splošna napotila in navodila za uporabo Naslednji: Gesla
Zbrala in uredila Alenka Pirman, Jezikovno pregledala Inge Pangos in Pretvorba v digitalni zapis TEI in korekture Tomaž Erjavec. Datum: 2020
Avtorske pravice za to izdajo ureja licenca Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).