Arcticae horulae

Splošna napotila in navodila za uporabo

Gor: Arcticae horulae Prejšnji: Uvodne besede Naslednji: Seznam kratic v Slovarju nemških izposojenk
Gor: Arcticae horulae Prejšnji: Uvodne besede Naslednji: Seznam kratic v Slovarju nemških izposojenk
Zbrala in uredila Alenka Pirman, Jezikovno pregledala Inge Pangos in Pretvorba v digitalni zapis TEI in korekture Tomaž Erjavec. Datum: 2020
Avtorske pravice za to izdajo ureja licenca Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).