Slovar nemških izposojenk v slovenskem jeziku

Pisni in ustni viri


Pisni viri

France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika A-J, K-O, P-S, SAZU, Ljubljana, 1976, 1982, 1995.
Adam Bohorič, Arcticae horulae succisivae, Mladinska knjiga, Ljubljana in R. Trofenik, München, 1970.
Anton Breznik, Jezik naših časnikarjev in pripovednikov, priredil Jakob Šolar, Družba sv. Mohorja, Ljubljana, 1944.
Pisma Ivana Cankarja, Izidor Cankar (ur.), Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1948.
Janez Gradišnik, Slovenščina za vsakogar, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1974.
Franc Jakopin, >Pleteršnikov slovar in sočasno slovensko slovaropisje<, v Obdobje simbolizma v slovenskem jeziku, književnosti in literaturi II, Franc Zadravec (ur.), Filozofska fakulteta, Ljubljana, 1983.
Bernard Nežmah, >Od kod besede<, v Mladina, št. 50, 12. 12. 1995, str. 48-51.
France Planina, >Nemške izposojenke v loškem govoru<, v Loški razgledi, XXV, dec. 1978, Muzejsko društvo v Škofji Loki, 1978, str. 130-139. .
Maks Pleteršnik, Slovensko-nemški slovar A-O, P-Ž, Knezoškofijstvo, Ljubljana, 1894, 1895.
France Prešeren, Zbrano delo, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1969.
Nikomed Ravnikar, Kratek kranjsko-slovenski besednjak, samozaložba, Zagreb, 1863.
Slikovni besednjak - nemški in slovenski, Grafos, Beograd in Mladinska knjiga, Ljubljana, 1963.
Slovar slovenskega knjižnega jezika A-H, I-Na, Ne-Pren, Preo-Š, SAZU, Ljubljana, 1970, 1975, 1979, 1991.
Slovenski pravopis, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1962.
Hildegard Striedter-Temps, Deutsche Lehnwörter im Slovenischen, Osteuropa-Institut, Wiesbaden, Berlin, 1963.
Jezikovni pogovori. [1], France Vurnik (ur.), Cankarjeva založba, Ljubljana, 1965.

 

Ustni viri

Darko Bolha, Metka Bolha, Andrej Dobrin, Tomaž Gregorič, Pavle Hafner, Tomaž Krpič, Nives Lunder, Tomaž Lunder, Amir Muratović, Tomaž Perme, Igor Pirman, Ivica Pirman, Gregor Podnar, Irena Romih, Alma Štucin, Maja Šubic, Ica Vreček in drugi.

 

---------------------------------------------------------------
O projektu --> kronologija --> odmevi
Zusammenfassung
---------------------------------------------------------------
Domov | O spletnem mestu | SCCA-Ljubljana | Razvezani jezik

nekatere pravice pridržane