O spletnem mestu

 

Alenka Pirman: Arcticae horulae
- e-arhiv projekta (1991-2005)
- slovar nemških izposojenk v slovenskem jeziku (1997), elektronska izdaja


uredili Alenka Pirman, Barbara Borčić, Dušan Dovč
prevedel Gregor Podnar
digitaliziral Kamerad.net
oblikoval in programiral Damijan Kracina

Pri projektu so pomagali Andrej Blatnik, Darko Bolha, Metka Bolha, Barbara Borčić, Gabriela Bukovinska, Vuk Ćosić, Andrej Dobrin, Dušan Dovč, Evgenija Dovjak, Tomaž Gregorič, Pavle Hafner, Zuhra Handanović, Andro Jovanović, Damijan Kracina, Tomaž Krpič, Nives Lunder, Tomaž Lunder, Amir Muratović, Inge Pangos, Tomaž Perme, Igor Pirman, Ivica Pirman, Gregor Podnar, Irena Romih, Lilijana Stepančič, Lenart Šetinc, Nevenka Šivavec, Miha Škerlep, Alma Štucin, Maja Šubic, Mojca Uran, Ica Vreček, Darja Vuga. Hvala!

info@scca-ljubljana.si

---------------------------------------------

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

811.163.6'373.45:811.112.2
7.038.53:811.163.6"1584"

PIRMAN, Alenka
Arcticae horulae [Elektronski vir] : slovar nemških izposojenk v
slovenskem jeziku / zbrala in uredila Alenka Pirman ;
spremno študijo napisala Nevenka Šivavec. -
Elektronska izd. prvega natisa iz leta 1997. -
Ljubljana : SCCA - Zavod za sodobno umetnost, 2005

ISBN 961-90157-7-0
222065152

---------------------------------------------------------------
O projektu --> kronologija --> odmevi
Zusammenfassung
---------------------------------------------------------------
Domov | O spletnem mestu | SCCA-Ljubljana | Razvezani jezik

nekatere pravice pridržane

 

------------------------------------------